Izbornik Bluetootha

Pomoću slušalice možete koristiti Bluetooth® slušalice. Za korištenje naglavne slušalice, morate uključivanje Bluetooth i par (povezati) naglavne slušalice slušalicu.

Bluetooth i vaš telefon

Bluetooth veze najbolje rade kada se nalazite na 1 do 2 metra od telefona, no rad je moguć i na udaljenosti do 20 metara. Bluetooth veza može lošije raditi ako između telefona i spojenih uređaja postoji prepreka (zid, vrata, prozor), veliki metalni predmeti ili drugi elektronički uređaji.

Omogućavanje Bluetootha

Pomoću slušalice možete koristiti Bluetooth® slušalice. Prema zadanoj vrijednosti, Bluetooth je isključen. Kada je omogućen Bluetooth, slušalice koriste više baterije.

Kada je Bluetooth omogućen, vidjet ćete ikonu Bluetooth Prikazuje se u zaglavlju zaslona. Ikona se mijenja kad imate Bluetooth naglavne slušalice uparitene s uređajem.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite Postavke > Bluetooth > omogući/onemogući.

3

Pritisnite da za omogućiti Bluetooth ili ne za onemogućiti Bluetooth.

Pretražujte i uparite Bluetooth uređaj

Možete prikazati popis uparenih Bluetooth® uređaja.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite Postavke > Bluetooth > pretraživanje uređaja.

3

Označite svoje slušalice na popisu i pritisnite Odaberi.

Upravljanje uparenim Bluetooth uređajima

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite Postavke > Bluetooth > uparenih uređaja.

3

Označite naglavne slušalice kojima želite upravljati i učinite jednu od ovih radnji:

  • Pritisnite Prekid veze kako biste prekinuli vezu spojene naglavne slušalice. Naglavna slušalica ostaje uparena sa slušalicom, ali nije aktivna.
  • Pritisnite Više i odaberite Promijeni naziv kako biste uredili ime naglavne slušalice.
  • Pritisnite Više i odaberite Izbriši sve za brisanje (rasparivanje) svih slušalica s popisa. Morate potvrditi brisanje.
  • Pritisnite Više i odaberite Izbriši za brisanje (rasparivanje) naglavne slušalice s popisa. Morate potvrditi brisanje.
  • Pritisnite Više i odaberite Informacije za prikaz više pojedinosti o naglavnoj slušalici.