Bluetooth-meny

Du kan använda ett Bluetooth® headset med telefonluren. Om du vill använda ett headset måste du aktivera Bluetooth och koppla ihop (ansluta) headsetet till telefonen.

Bluetooth och telefonluren

Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst när du befinner dig inom 1 till 2 meter (3 till 6 fot) från telefonen, men de kan fungera även när du befinner dig upp till 20 meter (66 fot) bort. Bluetooth-anslutningen kan försämras om du har en vägg, en dörr, ett fönster eller ett stort metallföremål i vägen, eller om det finns andra elektroniska enheter mellan telefonen och den anslutna enheten.

Aktivera Bluetooth

Du kan använda ett Bluetooth® headset med telefonluren. Bluetooth är avaktiverat som standard. När Bluetooth är aktiverat använder telefonen mer batterikraft.

När Bluetooth aktive ras visas ikonen Bluetooth. Visas i skärmens rubrik. Ikonen ändras när du har kopplat ihop ett Bluetooth-headset med telefonen.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Bluetooth > aktivera/inaktivera.

3

Tryck på Ja för att aktivera Bluetooth eller Nej för att avaktivera Bluetooth.

Sök efter och para på en Bluetooth enhet

Du kan visa en lista över sammanlänkade Bluetooth® enheter.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Bluetooth > söka efter enheter.

3

Markera ditt headset i listan och tryck på Välj.

Hantera de sammanlänkade Bluetooth enheterna

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Bluetooth > kopplade enheter.

3

Markera det headset som du vill hantera och gör en av dessa åtgärder:

  • Tryck på Koppla från för att koppla från det anslutna headsetet. Headsetet finns kvar ihopkopplad till telefonen, men är inte aktivt.
  • Tryck på Mer och välj Ändra namn för att redigera namnet på headsetet.
  • Tryck på Mer och välj Ta bort alla för att ta bort (koppla isär) alla headset i listan. Du måste bekräfta borttagningen.
  • Tryck på Mer och välj Ta bort för att ta bort (koppla isär) headset från listan. Du måste bekräfta borttagningen.
  • Tryck på Mer och välj Info för att visa mer information om headsetet.