Bluetooth

Du kan använda ett Bluetooth-headset med din telefon. Om du vill använda ett headset måste du aktivera Bluetooth och koppla ihop (ansluta) headsetet till telefonen.

Bluetooth och din telefon

Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst när du befinner dig inom 1 till 2 meter (3 till 6 fot) från telefonen, men de kan fungera även när du befinner dig upp till 20 meter (66 fot) bort. Bluetooth-anslutningen kan försämras om du har en vägg, en dörr, ett fönster eller ett stort metallföremål i vägen, eller om det finns andra elektroniska enheter mellan telefonen och den anslutna enheten.

Aktivera Bluetooth

Du kan använda ett Bluetooth-headset med din telefon. Bluetooth är avaktiverat som standard. När Bluetooth är aktiverat använder telefonen mer batterikraft.

När Bluetooth är aktiverat visas ikonen för Bluetooth på telefonskärmens översta rad. Ikonen ändras när du har kopplat ihop ett Bluetooth-headset med telefonen.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Bluetooth > Aktivera/avaktivera.

3

Tryck på Ja för att aktivera Bluetooth eller Nej för att avaktivera Bluetooth.

Sök efter och koppla ihop med en Bluetooth-enhet

Du kan visa en lista med ihopkopplade Bluetooth-enheter.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter.

3

Markera ditt headset i listan och tryck på Välj.

Hantera ihopkopplade Bluetooth-enheter

1

Tryck på Meny.

2

VäljInställningar > Bluetooth > Ihopkopplade enheter.

3

Markera det headset som du vill hantera och gör en av dessa åtgärder:

  • Tryck på Koppla från för att koppla från det anslutna headsetet. Headsetet finns kvar ihopkopplad till telefonen, men är inte aktivt.
  • Tryck på Mer och välj Ändra namn för att redigera namnet på headsetet.
  • Tryck på Mer och välj Ta bort alla för att ta bort (koppla isär) alla headset i listan. Du måste bekräfta borttagningen.
  • Tryck på Mer och välj Ta bort för att ta bort (koppla isär) headset från listan. Du måste bekräfta borttagningen.
  • Tryck på Mer och välj Info för att visa mer information om headsetet.