Bluetooth

U kunt een Bluetooth-headset met uw handset gebruiken. Om de headset te gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en de headset met de handset koppelen.

Bluetooth en uw handset

Bluetooth-verbindingen werken het beste als u zich binnen 1 tot 2 meter van uw handset bevindt, maar u kunt mogelijk ook 20 meter verderop staan. De Bluetooth-verbinding kan slechter worden als zich tussen uw handset en het aangesloten apparaat een barrière (muur, deur, raam), een groot metalen voorwerp of andere elektronische apparaten bevinden.

Bluetooth inschakelen

U kunt een Bluetooth-headset met uw handset gebruiken. Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als Bluetooth is ingeschakeld, verbruikt de handset meer energie.

Als Bluetooth is ingeschakeld, ziet u het Bluetooth-pictogram in de koptekst van het scherm. Het pictogram verandert wanneer u een Bluetooth-headset aan de handset hebt gekoppeld.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Bluetooth > Inschakelen/uitschakelen.

3

Druk op Ja om Bluetooth in te schakelen of op Nee om Bluetooth uit te schakelen.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

U kunt een lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten weergeven.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Bluetooth > Apparaten zoeken.

3

Markeer uw headset in de lijst en druk op Selecteren.

De gekoppelde Bluetooth-apparaten beheren

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Bluetooth > Gekoppelde apparaten.

3

Markeer de headset die u wilt beheren en voer een van de volgende acties uit:

  • Druk op Verbinding verbreken om de verbinding met de headset te verbreken. De headset blijft gekoppeld met de handset, maar is inactief.
  • Druk op Meer en selecteer Naam wijzigen om de naam van de headset te bewerken.
  • Druk op Meer en selecteer Alles verwijderen om alle headsets in de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
  • Druk op Meer en selecteer Verwijderen om de headset uit de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
  • Druk op Meer en selecteer Info om meer informatie over de headset weer te geven.