Bluetooth-menu

U kunt een Bluetooth® koptekst gebruiken met de hoorn. Om de headset te gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en de headset met de handset koppelen.

Bluetooth en uw handset

Bluetooth-verbindingen werken het beste als u zich binnen 1 tot 2 meter van uw handset bevindt, maar u kunt mogelijk ook 20 meter verderop staan. De Bluetooth-verbinding kan slechter worden als zich tussen uw handset en het aangesloten apparaat een barrière (muur, deur, raam), een groot metalen voorwerp of andere elektronische apparaten bevinden.

Bluetooth inschakelen

U kunt een Bluetooth® koptekst gebruiken met de hoorn. Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als Bluetooth is ingeschakeld, verbruikt de handset meer energie.

Wanneer Bluetooth ingeschakeld is, wordt het pictogram Bluetooth Weergegeven in de schermkop. Het pictogram verandert wanneer u een Bluetooth-headset aan de handset hebt gekoppeld.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Bluetooth > Baar/uitgeschakeld.

3

Druk op Ja om Bluetooth in te schakelen of op Nee om Bluetooth uit te schakelen.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

U kunt een lijst met gekoppelde Bluetooth® apparaaten weergeven.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Bluetooth > En voor apparaten.

3

Markeer uw headset in de lijst en druk op Selecteren.

De gekoppelde Bluetooth-apparaten beheren

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Bluetooth > De apparaten zijn verpest.

3

Markeer de headset die u wilt beheren en voer een van de volgende acties uit:

  • Druk op Verbinding verbreken om de verbinding met de headset te verbreken. De headset blijft gekoppeld met de handset, maar is inactief.
  • Druk op Meer en selecteer Naam wijzigen om de naam van de headset te bewerken.
  • Druk op Meer en selecteer Alles verwijderen om alle headsets in de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
  • Druk op Meer en selecteer Verwijderen om de headset uit de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
  • Druk op Meer en selecteer Info om meer informatie over de headset weer te geven.