1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu pro volající uživatele přejděte na Nastavení volání.

3

Zapnout prioritní upozornění.

4

Z rozbalovací nabídky vyberte předdefinovaný rozvrh.


 

Pokud plán, který chcete pro toto nastavení použít, nevidíte, můžete jej přidat na kartě Plánování na uživatelském portálu Volání. Další informace naleznete v části Vytvoření plánu pro použití v nastavení hovorů.

5

Pro nastavení následujících parametrů klikněte na tlačítko Add Schedule (Přidat plán):

  • Když- V rozbalovací nabídce vyberte předdefinovaný rozvrh.
  • Volání z-Vyberte možnost Použít prioritní upozornění na volání z libovolného telefonního čísla nebo Zvolte telefonní čísla. Pokud vyberete možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Upozornění nebo ne - Zvolte, zda chcete použít prioritní upozornění na hovory, které vyhovují těmto parametrům.
6

Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte parametry upozornění priority.

Váš rozvrh je přidán do tabulky Upozornění nebo Nepozornění. Rozvrhy můžete podle potřeby upravovat nebo odstraňovat z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.

Příklad

Chceš vidět, jak se to dělá? Podívejte se na video ukázku, jak nastavit a spravovat prioritní upozornění na volajícím uživatelském portálu.