1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Aktivera prioritetsvarning.

4

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman i användarportalen för samtal. Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

5

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När – Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från – Välj för att tillämpa en prioritetsavisering för samtal från alla telefonnummer eller välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
  • Aviseringeller Få inte aviseringar – välj om du vill tillämpa en prioritetsvarning för samtal som passar in inom dessa parametrar.
6

Klicka på Spara för att spara dina prioritetsvarningsparametrar.

Ditt schema läggs till i en avisering eller aviseringstabellen. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

7

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in och hanterar prioritetsvarningar i samtalsanvändarportalen.