1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל התראת עדיפות והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

בחר לוח זמנים מוגדר מראש מתוך הרשימה הנפתחת.


 

אם אינך רואה לוח זמנים שברצונך להשתמש בו עבור הגדרה זו, באפשרותך להוסיף לוח זמנים ב-לוחות הזמנים. למידע נוסף, ראה יצירת לוח זמנים להחלת הגדרות שיחה.

4

לחץ על הוסף לוח זמנים כדי להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  • תזמן—בחר את לוח הזמנים המוגדר מראש למועד שבו ברצונך לקבל התראה על שיחות מהרשימה הנפתחת.
  • שיחות מאת - בחר להחיל התראת עדיפות עבור שיחות ממספר טלפון כלשהו או בחר מספרי טלפון - אם תבחר בחר מספרי טלפון{7}, הזן את הפרטים הנוספים.
  • התראה או אל התראה - בחר אם ברצונך להחיל התראה בעדיפות על השיחות שמתאימות בתוך פרמטרים אלה.
5

לחץ על שמור כדי לשמור את פרמטרי ההתראות בעדיפות.

לוח הזמנים שלך מתווסף להתראה או אל תשלח התראה. באפשרותך לערוך או למחוק לוחות זמנים מהטבלאות, לפי הצורך.


 
אל תתריע מקבל קדימות על התראה.
6

לחץ על שמור.