Povolení nebo zakázání videa pro vaši organizaci

Z Ovládacího centramůžete nastavit výchozí nastavení organizace pro video. Chcete-li pro uživatele vytvořit výjimky, přejděte do uživatelského nastavení.

Než začnete

Nastavení nakonfigurovaná na úrovni organizace budou automaticky nastavena pro uživatele při jejich vytvoření.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte Volání > Nastavení klienta .

3

V části Prostředí při volání vybertepřepínač, chcete-li povolit nebo zakázat výchozí nastavení videa:

  • Video na ploše– Umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
  • Video na mobilu– Umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

Povolení nebo zakázání videa pro uživatele

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, který chcete upravit.

3

V prostředí volání vyberte volání > .

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti videa:

  • Video na ploše– Umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
  • Video na mobilu– Umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

 

Jakmile je nastavení videa nakonfigurováno pro uživatele, jsou provedeny další úpravy na úrovni uživatele. Uživatelská nastavení se automaticky nevrátí k výchozímu nastavení organizace.