Aktivera eller inaktivera video för din organisation

Från Control Hub kan du angeorganisationens standard för video. För att göra undantag för användare går du till Användarinställningar.

Innan du börjar

Inställningar som har konfigurerats på organisationsnivå kommer automatiskt att ställas in för användarna när de skapas.

1

Från kundvyn i går du till Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj Samtal > klientinställningar.

3

Från samtalsupplevelsen väljerdu växla för att aktivera eller inaktivera standardinställningar för video:

  • Video på skrivbordet– gör det möjligt för skrivbordsanvändare att stödja videosamtal samt att standardinställningen för att svara på samtal med video är konfigurerad.
  • Video på mobil– Gör det möjligt för mobila användare att stödja videosamtal samt att standardinställningen för att besvara samtal med video är på.

Aktivera eller inaktivera video för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare.

2

Välj den användare du vill ändra.

3

Välj >samtalsupplevelse.

4

Välj växla för att aktivera eller inaktivera videoalternativ:

  • Video på skrivbordet– gör det möjligt för skrivbordsanvändare att stödja videosamtal samt att standardinställningen för att svara på samtal med video är konfigurerad.
  • Video på mobil– Gör det möjligt för mobila användare att stödja videosamtal samt att standardinställningen för att besvara samtal med video är på.

 

När videoinställningen har konfigurerats för en användare görs ytterligare ändringar på användarnivå. Användarinställningarna kommer inte automatiskt att återgå till organisationens standardinställning.