Miniaplikace kontextu zákazníka: Vytvoření nového požadavku

Než začnete

Vytvořte nový požadavek v miniaplikaci Kontextu zákazníka Finesse, když zákazník potřebuje pomoc s novým problémem.

Pokud je zákazník nový, vytvořte nového zákazníka před vytvořením nového požadavku.

Vytvoření nového požadavku

Vytvoření nového požadavku:

  • Klikněte na Přidat žádost. Nový požadavek se zobrazí na cestě zákazníka a je k němu přidružena nová aktivita. Nová aktivita používá stejný typ média jako aktuální interakce se zákazníkem.

  • Přesuňte otevřenou aktivitu do pole Nový požadavek na cestě zákazníka. Pomocí úchytu přetažení přesuňte aktivitu uvnitř cesty zákazníka. Další informace naleznete v tématu Přesunutí aktivity.

Byl tento článek užitečný?