Gadžet konteksta kupca: Kreiraj novi zahtev

Pre nego što počneš

Kreirajte novi zahtev u gadžetu "Kontekst finesa kupca" kada je kupcu potrebna pomoć oko novog problema.

Ako je kupac nov, kreirajte novog kupca pre nego što kreirate novi zahtev.

Kreiraj novi zahtev

Da biste kreirali novi zahtev:

  • Kliknite na dugme Dodaj zahtev. Novi zahtev se pojavljuje na putovanju kupca i sa njim je povezana nova aktivnost. Nova aktivnost koristi istu vrstu medija kao i trenutna interakcija sa klijentima.

  • Premestite otvorenu aktivnost u polje Novi zahtev na putovanju kupca. Koristite regulator za prevlačenje da biste premestili aktivnost unutar putovanja kupca. Više informacija potražite u članku Premeštanje aktivnosti.

Da li je ovaj članak bio koristan?