1

Přejít do týmůa vyberte tým.

2

V části Archivované prostory vyberte prostor a vyberte možnost Aktivovat.

1

Přejít na Zasílání zpráv > Týmy, vyberte tým a klepněte na Podrobnosti.

2

Vyberte možnost Archivované prostory, vyberte prostor a klepněte na možnost Zrušit archivaci.

1

Přejít do týmůa vyberte tým.

2

V části Archivované prostory vyberte prostor a vyberte možnost Aktivovat.