1

Gå til Teams og velg teamet.

2

Under Arkiverte områder velger du et område, og velger Gjør aktiv.

1

Gå til Meldinger > Teams , velg teamet, og trykk deretter Detaljer.

2

Velg Arkiverte områder, deretter velger du området og trykker på Fjern arkivering.

1

Gå til Teams og velg teamet.

2

Under Arkiverte områder velger du et område, og velger Gjør aktiv.