1

Prejdite do aplikácie Teamsa vyberte si tím.

2

Pod Archivované priestory, vyberte priestor a vyberte Aktivovať.

1

Ísť do Správy > Tímy, vyberte tím a potom klepnite na Podrobnosti.

2

Vyberte Archivované priestorya potom vyberte priestor a klepnite na Zrušiť archiváciu.

1

Prejdite do aplikácie Teamsa vyberte si tím.

2

Pod Archivované priestory, vyberte priestor a vyberte Aktivovať.