1

עבור אל Teams ובחר את הצוות.

2

תחת רווחים המאוחסניםבארכיון, בחר רווח ובחר הפוך לפעיל.

1

עבור אל העברת הודעות > Teams, בחר את הצוות ולאחר מכן הקש על פרטים.

2

בחר רווחים המאוחסניםבארכיון ולאחר מכן בחר את הרווח והקש על Unarchive.

1

עבור אל Teams ובחר את הצוות.

2

תחת מרחבים מאוחסניםבארכיון, בחר רווח ובחר הפוך לפעיל.