1

Accesați echipeleși alegeți echipa.

2

În spațiile arhivate, alegeți un spațiu și selectați Make Active.

1

Accesați Mesagerie > Echipe, selectați echipa, apoi atingeți Detalii.

2

Selectați Spații arhivate, apoi alegeți spațiul și atingeți Unarchive.

1

Accesați echipeleși alegeți echipa.

2

În Spațiile arhivate, alegeți un spațiu și selectați Activare.