1

Gå till Teamsoch välj teamet.

2

Under Arkiverade utrymmen väljer du ett utrymme och väljer Gör aktivt.

1

Gå till Meddelanden > Team, välj teamet och tryck sedan på Detaljer.

2

Välj Arkiverade utrymmen och välj sedan utrymmet och tryck på Avarkivera.

1

Gå till Teamsoch välj teamet.

2

Under Arkiverade utrymmen väljer du ett utrymme och väljer Gör aktivt.