Vyberte, jak se připojíte

Při používání webu Webexsi můžete vybrat, jak se ke schůzkám připojíte. Máte možnost připojit se ke schůzkám pomocí webové aplikace nebo desktopové aplikace.


Tato funkce je k dispozici pouze pro uživatele Windows a Mac.

Konfigurace nastavení

1

V části Osobní místnost na řídicím panelu, stránce Osobní místnost nebo Informace o schůzce vyberte šipku dolů na pravé straně tlačítka Zahájit schůzku nebo Připojit se ke schůzce.

2

V rozevíracím seznamu vyberte z následujících možností:

  • Použití desktopové aplikace– Připojte se ke schůzkám z desktopové aplikace Schůzky. Pokud desktopová aplikace Webex ještě není nainstalovaná, začne automatické stahování.

  • Používejte webovou aplikaci– Připojte se ke schůzkám z prohlížeče bez instalací nebo pluginů. Další informace o webové aplikaci naleznete v tématu Cisco Webex Web App.


 

Výběr je uložen v prohlížeči a stane se výchozí volbou při spouštění a připojování se ke schůzkám z webu Webex.

Známá omezení

Níže jsou uvedena známá omezení pro výběr způsobu připojení ke schůzkám:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari nebo Chromium na Linuxu jsou podporovány webovou aplikací. Jiné prohlížeče nejsou kompatibilní.

  • Výchozí nastavení, jak se ke schůzkám připojíte, nastaví správce webu.

  • Webová aplikace nepodporuje schůzky s end-to-end šifrováním.

  • Webová aplikace nepodporuje schůzky, které používají starší VoIP.