Välj hur du vill delta

När du använder din Webex-webbplatskan du välja hur du deltar i möten. Du har flexibilitet att delta i möten med webbappen eller skrivbordsappen.


Den här funktionen är endast tillgänglig för Windows- och Mac-användare.

Konfigurera dina inställningar

1

Från avsnittet Personligt rum på instrumentpanelen, sidan för personligt rum eller sidan Mötesinformation väljer du nedåtpilen till höger om knappen Startamöte eller Delta i möte.

2

På rullgardinsmenyn väljer du bland följande:

  • Använd skrivbordsappen– delta i möten från skrivbordsappen Meetings . Om Webex-skrivbordsappen inte redan är installerad påbörjas en automatisk hämtning.

  • Använd webbappen– delta i möten via webbläsaren utan installationer eller plugin-program. Mer information om webbappen finns i Webex-webbappen.


 

Ditt val sparas i webbläsaren och blir standardvalet när du startar och deltar i möten från din Webex-webbplats.

Kända begränsningar

Följande begränsningar är kända för att välja hur du deltar i dina möten:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Chromium på Linux stöds av webbappen. Andra webbläsare är inte kompatibla.

  • Standardinställningen för hur du deltar i möten ställs in av webbplatsadministratören.

  • Webbappen stöder inte möten med slutpunkt-till-slutpunktskryptering.

  • Webbappen stöder inte möten som använder äldre VoIP.