Konfigurišite podešavanja

Ova funkcija je dostupna samo korisnicima operativnog sistema Windows i Mac.

1

Na stranici sa informacijama o kalendaru ili na stranici sa informacijama o sastanku izaberite strelicu nadole na dugmetu "Započni" ili " Pridruži se ".

2

U prozoru padajuća lista izaberite neku od sledećih opcija:

  • Korišćenje aplikacije za radnu površinu – pridružite se sastancima iz aplikacije za radnu površinu Meetings. Ako Webex aplikacija za radnu površinu već nije instalirana, počinje automatsko preuzimanje.

  • Koristite veb-aplikacijupridružite se sastancima iz pregledača, bez instalacija ili dodatnih komponenti.


 

Vaš izbor se čuva u pregledaču i postaje podrazumevani izbor prilikom pokretanja i pridruživanja sastancima iz korisničkog čvorišta.

započinjanje sastanka

Poznata ograničenja

Slede poznata ograničenja za izbor načina na koji se pridružujete sastancima:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ili Chromium na Linux-u podržavaju ovu veb-aplikaciju. Drugi pregledači nisu kompatibilni.

  • Raspored podrazumevano podešavanje načinu na koji se pridružujete sastancima postavlja vaša administrator lokacije.

  • Veb-aplikacija ne podržava sastanke sa end-to-end šifrovanjem.

  • Veb-aplikacija ne podržava sastanke koji koriste zastareli VoIP.