Odaberite način pridruživanja

Kada koristite Webex lokaciju, možeteodabrati način na koji ćete se pridružiti sastancima. Imate fleksibilnost da se pridružite sastancima sa Veb aplikacijom ili aplikacijom na radnoj površini.


Ova funkcija je dostupna samo windows i Mac korisnicima.

Konfigurisanje postavki

1

Iz odeljka Lična soba kontrolne table, stranice lične sobe ili informacija o sastanku izaberite strelicu nadole sa desne strane dugmeta "Započni sastanak " ili " Pridruži se sastanku ".

2

Sa padajuće liste odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Koristite aplikaciju na radnojpovršini – Pridružite se sastancima iz aplikacije " Sastanci na radnoj površini". Ako Webex aplikacija na radnoj površini nije već instalirana, počinje automatsko preuzimanje.

  • Koristite Veb aplikaciju– Pridružite se sastancima iz pregledača, bez instalacija ili dodatnih komponenti. Više informacija o Veb aplikaciji potražite u Webex Veb aplikaciji.


 

Vaša selekcija se čuva u pregledaču i postaje podrazumevani izbor prilikom pokretanja i pridruživanja sastancima sa Webex lokacije.

Poznata ograničenja

Poznata su ograničenja za izbor načina pridruživanja sastancima :

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ili Chromium na Linuxu podržavaju veb aplikaciju. Drugi pregledači nisu kompatibilni.

  • Podrazumevanu postavku za način na koji se pridružujete sastancima postavlja administrator lokacije.

  • Veb aplikacija ne podržava sastanke sa end-to-end šifrovanjem.

  • Veb aplikacija ne podržava sastanke koji koriste zastareli VoIP.