Skonfiguruj ustawienia

Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows i komputerów Mac.

1

Na stronie Kalendarz lub informacje o spotkaniu wybierz strzałkę w dół przycisku Start lub Join (Dołącz).

2

Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Użyj aplikacji klasycznej — Dołącz do spotkań z aplikacji klasycznej Meetings. Jeśli aplikacja klasyczna Webex nie jest już zainstalowana, rozpoczyna się automatyczne pobieranie.

  • Użyj aplikacji internetowejDołącz do spotkań z przeglądarki, bez żadnych instalacji lub wtyczek.


 

Twój wybór jest zapisywany w przeglądarce i staje się domyślnym wyborem podczas rozpoczynania spotkań i dołączania do nich z poziomu narzędzia User Hub.

rozpoczynanie spotkania

Znane ograniczenia

Poniżej przedstawiono znane ograniczenia wyboru sposobu dołączania do spotkań:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Chromium w systemie Linux są obsługiwane przez aplikację internetową.

  • Domyślne ustawienie dotyczące dołączania do spotkań jest ustawiane przez administratora witryny.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań z szyfrowaniem kompleksowym.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań korzystających ze starszego VoIP.