Velg hvordan du vil bli med

Når du bruker Webex-nettstedet, kan du velge hvordan du vil bli med i møtene. Du har fleksibilitet til å bli med i møtene dine via nettappen eller skrivebordsappen.


Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Windows- og Mac-brukere.

Konfigurere innstillingene

1

Velg nedoverpilen til høyre for Start møte- eller Bli med i møte-knappen via Personlig rom-delen på instrumentbordet, Personlig rom-siden eller Møteinformasjon-siden.

2

Velg mellom følgende i rullegardinlisten:

  • Bruk skrivebordsapp: Bli med i møtene dine fra Møter-skrivebordsappen . Hvis Webex-skrivebordsappen ikke allerede er installert, begynner en automatisk nedlasting.

  • Bruk nettappen – Bli med i møtene dine via nettleseren din, uten installasjoner eller programtillegg. Hvis du vil ha mer informasjon om nettappen, kan du se Webex nettapp.


 

Valget lagres i nettleseren og blir standardvalget når du starter og blir med i møter via Webex-nettstedet.

Kjente begrensninger

Følgende er de kjente begrensningene for å velge hvordan du blir med i møtene:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Chromium på Linux støttes av nettappen. Andre nettlesere er ikke kompatible.

  • Standardinnstillingen for hvordan du blir med i møtene , angis av områdeadministratoren.

  • Nettappen støtter ikke møter med ende-til-ende-kryptering.

  • Nettappen støtter ikke møter som bruker eldre VoIP.