Konfigurer innstillingene dine

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Windows- og Mac-brukere.

1

Fra Kalender eller på møteinformasjonssiden, velger du pil ned i Start eller Bli med -knappen.

2

Velg mellom følgende i rullegardinlisten:

  • Bruk skrivebordsapp – Bli med på møtene fra skrivebordsappen for Meetings. Hvis Webex-skrivebordsappen ikke allerede er installert, starter en automatisk nedlasting.

  • Bruk nettapp Bli med på møtene fra nettleseren , uten installasjoner eller programtillegg.


 

Valget ditt lagres i nettleseren din og blir standardvalget når du starter og blir med i møter fra User Hub.

starte et møte

Kjente begrensninger

Følgende er de kjente begrensningene for å velge hvordan du blir med i møtene dine:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Chromium på Linux støttes av nettappen. Andre nettlesere er ikke kompatible.

  • standardinnstilling for hvordan du blir med i møtene, angis av lokal administrator.

  • Nettappen støtter ikke møter med ende-til-ende-kryptering.

  • Nettappen støtter ikke møter som bruker eldre VoIP.