Изберете как да се присъедините

Когато използвате вашия Webex сайт, можете да изберете как да се присъедините към събранията си. Имате гъвкавостта да се присъедините към срещите си с уеб приложението или настолното приложение.


Тази функция е достъпна само за потребители на Windows и Mac.

Конфигуриране на вашите настройки

1

От секцията Лична стая на вашето табло, страница "Лична стая" или страница "Информация за събранието" изберете стрелката надолу от дясната страна на бутона Стартово събрание или Присъединяване към събрание .

2

В падащия списък изберете измежду следните:

  • Използване на настолно приложение—Присъединете се към събранията си от настолното си приложение "Събрания ". Ако настолното приложение Webex не е инсталирано вече, започва автоматично изтегляне.

  • Използвайте уеб приложение—Присъединете се към събранията си от браузъра си, без никакви инсталации или плъгини. За повече информация относно уеб приложението вижте уеб приложениетоWebex.


 

Вашият избор се запазва във вашия браузър и се превръща в избор по подразбиране при стартиране и присъединяване към събрания от вашия Webex сайт.

Известни ограничения

По-долу са изброени известните ограничения за избора как да се присъедините към Вашите Събрания:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari или Хром на Linux се поддържат от уеб приложението. Други браузъри не са съвместими.

  • Настройката по подразбиране за начина, по който се присъединявате към събранията си , е зададена от администратора на сайта ви.

  • Уеб приложението не поддържа срещи с криптиране от край до край.

  • Уеб приложението не поддържа събрания, които използват стари VoIP.