Můžete komprimovat obrázky nebo video, které sdílíte a které jsou větší než 5 MB.

Než začnete

Ujistěte se, že je váš iPhone nebo iPad nastaven na používání nejkompatibilnějších formátů souborů. V zařízení přejděte na Nastavení > Kamera > Formáty a potom klepněte na položku Nejkompatibilnější . Pokud potřebujete více informací o formátech HEIF (High Efficiency Image File), navštivte web podpory společnosti Apple.

1

Klepněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Zasílání zpráv > Odeslat zmenšenou velikost souboru .

2

Pod Nastavení komprese , vyberte:

  • Nikdy –Obrázky a videa, které odešlete, nejsou nikdy komprimovány.

  • Zeptat se – Při odesílání budete požádáni, zda chcete obrázky a videa komprimovat.

  • Vždy –Obrázky a videa, které odešlete, jsou vždy komprimovány.


 

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Můžete komprimovat obrázky nebo video, které sdílíte a které jsou větší než 5 MB.
1

Klepněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Zasílání zpráv > Odeslat zmenšenou velikost souboru .

2

Pod Odeslat zmenšenou velikost souboru , vyberte:

  • Nikdy –Obrázky a videa, které odešlete, nejsou nikdy komprimovány.

  • Zeptat se – Při odesílání budete požádáni, zda chcete obrázky a videa komprimovat.

  • Vždy –Obrázky a videa, které odešlete, jsou vždy komprimovány.


 

Nastavení můžete kdykoli změnit.