Můžete komprimovat obrázky nebo videa, která sdílíte a která jsou větší než 5 MB.

Než začnete

Ujistěte se, že váš iPhone nebo iPad je nastaven tak, aby používal nejkompatibilnější formáty souborů. V zařízení přejděte do Nastavení > Formáty fotoaparátu > a potomklepněte na Nejkompatibilnější. Pokud potřebujete další informace o formátech HEIF (High Efficiency Image File), podívejte se na web podpory společnosti Apple.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka pak vyberte Nastavení > Zprávy > Odeslat zmenšenou velikost souboru.

2

V části Nastavení kompresevyberte:

  • Nikdy– Obrázky a videa, které odesíláte, nejsou nikdy komprimovány.

  • Zeptat se– Při odesílání budete dotázáni, zda chcete obrázky a videa komprimovat.

  • Vždy– Obrázky a videa, které odesíláte, jsou vždy komprimovány.


 

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Můžete komprimovat obrázky nebo videa, která sdílíte a která jsou větší než 5 MB.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka pak vyberte Nastavení > Zprávy > Odeslat zmenšenou velikost souboru.

2

V části Odeslat zmenšenou velikostsouboru vyberte:

  • Nikdy– Obrázky a videa, které odesíláte, nejsou nikdy komprimovány.

  • Zeptat se– Při odesílání budete dotázáni, zda chcete obrázky a videa komprimovat.

  • Vždy– Obrázky a videa, které odesíláte, jsou vždy komprimovány.


 

Nastavení můžete kdykoli změnit.