Du kan komprimera bilder eller video som du delar, som är större än 5 MB.

Innan du börjar

Se till att din itelefon eller iPad är inställd på att använda de mest kompatibla filformaten. Gå till på din enhet Inställningar > Kamera > Format och tryck sedan på Mest kompatibel. Se Apples supportwebbplats om du behöver mer information om HEIF-format (High Efficiency Image File).

1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Meddelanden > Skicka minskad filstorlek.

2

Under Komprimeringsinställningar väljer du:

  • Aldrig – Bilder och videor som du skickar komprimeras aldrig.

  • Fråga – du kommer att bli tillfrågad om du vill komprimera bilder och videor när du skickar dem.

  • Alltid – Bilder och videor som du skickar komprimeras alltid.


 

Du kan ändra inställningarna när som helst.

Du kan komprimera bilder eller video som du delar, som är större än 5 MB.
1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Meddelanden > Skicka minskad filstorlek.

2

Under Skicka minskad filstorlek väljer du:

  • Aldrig – Bilder och videor som du skickar komprimeras aldrig.

  • Fråga – du kommer att bli tillfrågad om du vill komprimera bilder och videor när du skickar dem.

  • Alltid – Bilder och videor som du skickar komprimeras alltid.


 

Du kan ändra inställningarna när som helst.