Du kan komprimera bilder eller video som du delar, som är större än 5 MB.

Innan du börjar

Se till att din iPhone eller iPad är inställd på att använda de mest kompatibla filformaten. På din enhet går du till Inställningar > Kameraformat > och trycker sedan på Mest kompatibla. Se Apples supportwebbplats om du behöver mer information om formaten för filer med hög effektivitetsbilder (HEIF).

1

Tryck på profilbild och välj sedan Inställningar > meddelanden > Skickaminskad filstorlek.

2

Under Komprimeringsinställningar väljer du:

  • Aldrig–Bilder och videor som du skickar komprimeras aldrig.

  • Fråga– Du tillfrågas om du vill komprimera bilder och videor när du skickar dem.

  • Alltid–Bilder och videor som du skickar komprimeras alltid.


 

Du kan ändra inställningarna när som helst.

Du kan komprimera bilder eller video som du delar, som är större än 5 MB.

1

Tryck på profilbild och välj sedan Inställningar > meddelanden > Skickaminskad filstorlek.

2

Under Skicka minskad filstorlek väljerdu:

  • Aldrig–Bilder och videor som du skickar komprimeras aldrig.

  • Fråga– Du tillfrågas om du vill komprimera bilder och videor när du skickar dem.

  • Alltid–Bilder och videor som du skickar komprimeras alltid.


 

Du kan ändra inställningarna när som helst.