Du kan komprimere bilder eller video du deler, som er større enn 5 MB.

Før du starter

Kontroller at iPhone eller iPad er satt til å bruke de mest kompatible filformatene. Gå til på enheten din Innstillinger > Kamera > Formater , og trykk deretter på Mest kompatible . Se Apples nettsted for kundestøtte hvis du trenger mer informasjon om HEIF-formater (High Efficiency Image File).

1

Trykk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Meldinger > Send redusert filstørrelse .

2

Under Komprimeringsinnstillinger , velg:

  • Aldri – Bilder og videoer du sender, komprimeres aldri.

  • Spør – Du blir spurt om du vil komprimere bilder og videoer når du sender dem.

  • Alltid – Bilder og videoer du sender, komprimeres alltid.


 

Du kan når som helst endre innstillingene.

Du kan komprimere bilder eller video du deler, som er større enn 5 MB.
1

Trykk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Meldinger > Send redusert filstørrelse .

2

Under Send redusert filstørrelse , velg:

  • Aldri – Bilder og videoer du sender, komprimeres aldri.

  • Spør – Du blir spurt om du vil komprimere bilder og videoer når du sender dem.

  • Alltid – Bilder og videoer du sender, komprimeres alltid.


 

Du kan når som helst endre innstillingene.