Možete da komprimujete slike ili video zapise koje delite i koje su veće od 5 MB.

Pre nego što počnete

Uverite se da su vaš iPhone ili iPad podešeni da koriste najkompatibilnije formate datoteka. Na uređaju idite na opciju Podešavanja > kamere > formate, a zatim dodirnite "Najkompatibilnije". Pogledajte Apple lokaciju podrške ako su vam potrebne više informacija o formatu datoteke slike visoke efikasnosti (HEIF).

1

Dodirnite sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke za > razmena poruka > Pošalji smanjenu veličinu datoteke.

2

U okviru Podešavanja kompresije izaberite:

  • Nikad– Slike i video zapisi koje šaljete nikada se ne komprimiraju.

  • Pitajte – bićete upitani da li želite da komprimujete slike i video zapise kada ih šaljete.

  • Uvek – slike i video zapisi koje šaljete uvek su komprimovani.


 

Podešavanja možete promeniti u bilo kom trenutku.

Možete da komprimujete slike ili video zapise koje delite i koje su veće od 5 MB.
1

Dodirnite sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke za > razmena poruka > Pošalji smanjenu veličinu datoteke.

2

U okviru Pošalji smanjenu datoteku izaberite:

  • Nikad– Slike i video zapisi koje šaljete nikada se ne komprimiraju.

  • Pitajte – bićete upitani da li želite da komprimujete slike i video zapise kada ih šaljete.

  • Uvek – slike i video zapisi koje šaljete uvek su komprimovani.


 

Podešavanja možete promeniti u bilo kom trenutku.