Możesz kompresować obrazy lub filmy, które udostępniasz, które są większe niż 5 MB.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że telefon iPhone lub iPad jest skonfigurowany do używania najbardziej zgodnych formatów plików. Na urządzeniu przejdź do pozycji Ustawienia > Formaty > aparatu , a następnie stuknij pozycję Najbardziej zgodne . Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat formatów HEIF (High Efficiency Image File), zapoznaj się z witryną pomocy technicznej firmy Apple.

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wiadomości > Wyślijzmniejszony rozmiar pliku.

2

W obszarze Ustawieniakompresji wybierz:

  • Nigdy— wysyłane obrazy i filmy nigdy nie są kompresowane.

  • Zapytaj— podczas wysyłania zostanie wyświetlony monit o to, czy chcesz kompresować obrazy i filmy.

  • Zawsze— wysyłane obrazy i filmy są zawsze kompresowane.


 

Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

Możesz kompresować obrazy lub filmy, które udostępniasz, które są większe niż 5 MB.

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wiadomości > Wyślij zmniejszony rozmiar pliku.

2

W obszarze Wyślij zmniejszony rozmiarpliku wybierz:

  • Nigdy— wysyłane obrazy i filmy nigdy nie są kompresowane.

  • Zapytaj— podczas wysyłania zostanie wyświetlony monit o to, czy chcesz kompresować obrazy i filmy.

  • Zawsze— wysyłane obrazy i filmy są zawsze kompresowane.


 

Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.