Automatické připojení k zařízení Cisco Webex Board

Když jste v blízkosti zařízení Cisco Webex Board, automaticky se připojí k aplikací Cisco Webex a pozdraví vás. Pokud je zařízení Board při vstupu do místnosti v režimu spánku, při zjištění vaší přítomnosti se probudí.

Když jste připojení k zařízení Board, můžete:

  • Prezentovat bezdrátové pomocí zařízení Board.

  • Používat zařízení Board k volání za použití aplikace jako dálkového ovládání.

  • Otevřít prostor na zařízení Board.Aktivní připojení aplikace poznáte podle zobrazení názvu zařízení Board na seznamu prostorů. Tyto informace jsou v aplikaci pro počítače ve spodní části seznamu. V mobilní aplikaci se zařízení Board zobrazuje v horní části seznamu.

Zařízení používá ultrazvuk ke zjišťování zařízení Webex Board, což funguje na většině zařízení. Ultrazvuk neprochází stěnami, takže funguje pouze v případě, že jste fyzicky ve stejné místnosti jako zařízení Board.


  • Pokud byla v aplikaci vypnuta možnost pro automatické připojení, zapněte ji. Nachází se v části Předvolby v aplikaci pro počítače a v nastavení Rozšířené v mobilní aplikaci.

  • V zařízeních iPhone, iPad a Android se ujistěte, že je zapnutá možnost Discover Devices (Zjišťovat zařízení).

  • V mobilním zařízení povolte funkci záznamu.

  • Aby připojení fungovalo, v místnosti může být aktivní pouze jedno zařízení využívající ultrazvukovou technologii.

Pokud máte v aplikaci povoleno připojení a zařízení Board se stále nemůže připojit, najděte toto zařízení ručně. Postup naleznete dále v tomto článku.

Sdílení obrazovky na zařízení Cisco Webex Board

1

Když je aplikace pro počítače Mac nebo Windows připojena k zařízení Webex Board, klikněte na název zařízení ve spodní části seznamu prostorů. Potom klikněte na možnost Share Screen (Sdílet obrazovku).

2

Zvolte, zda chcete sdílet celou obrazovku nebo pouze jednu z otevřených aplikací.

3

Chcete-li sdílení zastavit, klikněte na tlačítko Zastavit sdílení v horní části obrazovky notebooku.

Zahájení hovoru z prostoru v zařízení Cisco Webex Board

1

Zvolte v aplikaci Cisco Webex prostor.

2

Zvolením možnosti přejděte do nabídky aktivit.

3

Vyberte ikonu .

4

Pokud jste připojení k zařízení Webex Board, zvolením možnosti Start with video (Spustit s videem) zahájíte hovor s lidmi v tomto prostoru. Požadované zařízení Board můžete také vyhledat zvolením možnosti Další možnosti, která otevře seznam zařízení, k nimž jste se připojili již dříve. Vyberte zařízení Board, které chcete k hovoru použít.

Pokud požadované zařízení Board nemůžete v seznamu najít, klikněte na možnost Connect to a device (Připojit k zařízení) ve spodní části seznamu prostorů. Pak najděte zařízení Board, ke kterému se chcete připojit, nebo vyberte jedno z navrhovaných zařízení Board.

Zahájení hovoru v zařízení Cisco Webex Board z aplikace

1

V levém podokně aplikace Cisco Webex vyberte

Zobrazí se seznam nedávných a zmeškaných hovorů.

2

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu nebo adresu videa nad číselníkem. Číslo můžete zadat také pomocí číselníku.

3

V rozevíracím seznamu vyberte zařízení Cisco Webex Board.

Pokud požadované zařízení Board nemůžete v seznamu najít, klikněte na možnost Connect to a device (Připojit k zařízení) ve spodní části seznamu prostorů. Pak najděte zařízení Board, ke kterému se chcete připojit, nebo vyberte jedno z navrhovaných zařízení Board.

4

Zvolením možnosti zahájíte hovor na vybraném zařízení Board.

Ruční připojení

Pokud se zařízení nepřipojí k zařízení Webex Board automaticky, můžete je přidat na seznam zařízení a vybrat ručně.

Chcete-li vybrat zařízení Board, ke kterému se chcete připojit, zvolte možnost Connect to a device (Připojit k zařízení) v dolní části seznamu prostorů. Vyberte jedno z navrhovaných zařízení Board nebo zvolte možnost Search for a device (Hledat zařízení) k vyhledání konkrétního zařízení Board.


  • Když se připojujete ručně, na zařízení Board nelze otevřít prostor. Obrazovku můžete sdílet pouze na zařízení Board, případně můžete toto zařízení použít k uskutečnění hovoru.

  • Ruční připojení funguje pouze v systémech Windows a Mac.

  • Můžete se připojit jen k zařízením Board, která jsou ve vaší organizaci.