Automaticky připojit k vývěsce

Když se blížíte ke hracímu senátu, automaticky se spojí s vaším Webex aplikací a pozdravem. Pokud je zařízení Board při vstupu do místnosti v režimu spánku, při zjištění vaší přítomnosti se probudí.

Když jste připojení k zařízení Board, můžete:

  • Prezentovat bezdrátové pomocí zařízení Board.

  • Používat zařízení Board k volání za použití aplikace jako dálkového ovládání.

  • Otevřít prostor na zařízení Board.Víte, že je aplikace připojena, když se její název zobrazuje ve vaší aplikaci.

Zařízení používá Ultrasound pro zjišťování desek, které pracují na většině zařízení. Ultrazvuk neprochází stěnami, takže funguje pouze v případě, že jste fyzicky ve stejné místnosti jako zařízení Board.


  • Pokud byla v aplikaci vypnuta možnost pro automatické připojení, zapněte ji. Nachází se v části Předvolby v aplikaci pro počítače a v nastavení Rozšířené v mobilní aplikaci.

  • V zařízeních iPhone, iPad a Android se ujistěte, že je zapnutá možnost Discover Devices (Zjišťovat zařízení).

  • V mobilním zařízení povolte funkci záznamu.

  • Aby připojení fungovalo, v místnosti může být aktivní pouze jedno zařízení využívající ultrazvukovou technologii.

Pokud máte v aplikaci povoleno připojení a zařízení Board se stále nemůže připojit, najděte toto zařízení ručně. Postup naleznete dále v tomto článku.

Sdílení obrazovky na hrací desce

1

Když je vaše aplikace pro Mac nebo Windows připojena na desku, klepněte na název zařízení na aplikaci. Pak klepněte na tlačítko sdílet v zařízení.

2

Zvolte, zda chcete sdílet celou obrazovku nebo pouze jednu z otevřených aplikací, a pak klepněte na tlačítko sdílet.

3

Chcete-li ukončit sdílení, klepněte na tlačítko Stop na horním okraji obrazovky notebooku.

Volání z místa Webex na hrací desce

1

Zvolte prostor ve vaší Webex aplikaci.

2

Pokud ještě nejste připojeni k hrací desce, klepněte na tlačítko připojit k zařízení v horní části aplikace a vyhledejte radu v seznamu posledních a blízkých zařízení. Vyberte kartu a zadejte kód, který se zobrazí na obrazovce zařízení. Pokud jste již připojeni k desce, hovor bude zahájen z připojeného zařízení.

3

Klepněte na hovor nebo se vystavuje na tlačítku v horním rohu aplikace pro volání osob v prostoru, od připojené desky.

Hovor na vývěsce od Webex aplikace

1

Klepne V levém podokně aplikace Webex.

Zobrazí se seznam nedávných hovorů.

2

Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu nad číselníkem. Nebo zadejte číslo na číselníku.

3

V rozevíracím seznamu pod panelem vytáčení vyberte kartu.

Pokud nemůžete najít, klepněte na tlačítko připojit k zařízení na horním okraji aplikace. Pak najděte zařízení Board, ke kterému se chcete připojit, nebo vyberte jedno z navrhovaných zařízení Board.

Pokud se zobrazí výzva, zadejte kód zobrazený na obrazovce.

4

Klepnutím na Spusťte hovor od připojené desky.

Ručně připojit

Pokud se vaše zařízení nepřipojuje automaticky k desce, můžete přidat kartu do seznamu zařízení a vybrat ji ručně.

chcete-li vybrat kartu a připojit se ke hrací ploše, klepněte na možnost připojit k zařízení na Webex aplikaci. Vyberte jednu z nedávných nebo blízkých desek nebo vyhledejte konkrétní.


  • Když se připojujete ručně, na zařízení Board nelze otevřít prostor. Obrazovku můžete sdílet pouze na zařízení Board, případně můžete toto zařízení použít k uskutečnění hovoru.

  • Ruční připojení funguje pouze v systémech Windows a Mac.

  • Můžete se připojit jen k zařízením Board, která jsou ve vaší organizaci.