Automatycznie Połącz się z płytą

Gdy zamkniesz już radę, automatycznie nawiąże ona połączenie z aplikacją Webex i powitaniem. Jeśli tablica jest w trybie uśpienia, gdy wchodzisz do pokoju, budzi się, gdy wykryje twoją obecność.

Po podłączeniu do tablicy można:

  • Bezprzewodowo prezentować na tablicy.

  • Używać tablicy do rozmów z aplikacją jako pilotem zdalnego sterowania.

  • Otwórzyć obszar na tablicy.Jeśli nazwa tablicy jest wyświetlana w aplikacji, oznacza to, że jest ona podłączona

Urządzenie korzysta z sygnału ultradźwiękowego w celu odnajdywania planszy, które działają na większości urządzeń. Ultradźwięki nie mogą przechodzić przez ściany, więc działają tylko wtedy, gdy fizycznie znajdujesz się w tym samym pomieszczeniu co tablica.


  • Jeśli aplikacja jest wyłączona, włącz ją automatycznie. Można go znaleźć w preferencjach aplikacji klasycznej i w obszarze Ustawienia zaawansowane aplikacji mobilnej.

  • W urządzeniach iPhone, iPad i Android upewnij się, że funkcja Wykrywaj urządzenia jest włączona.

  • Zezwól na nagrywanie na urządzeniu przenośnym.

  • Aby połączenie działało prawidłowo, w pokoju może być tylko jedno urządzenie, które używa sygnału ultradźwiękowego.

Jeśli włączyłeś łączność w swojej aplikacji, a tablica nadal nie łączy się, możesz znaleźć ją ręcznie. Zobacz w dalszej części tego artykułu jak to zrobić.

Udostępnianie ekranu na płycie

1

Jeśli do telefonu jest podłączona aplikacja Mac lub Windows, kliknij nazwę urządzenia w aplikacji. Następnie kliknij przycisk Udostępnij na urządzeniu.

2

Zdecyduj, czy chcesz udostępnić cały ekran, czy tylko jedną z otwartych aplikacji, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

3

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj znajdujący się u góry ekranu laptopa.

Nawiązywanie połączenia z Webex miejsca na tablicy

1

Wybierz przestrzeń w aplikacji Webex.

2

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze połączony z płytą, powinien kliknąć opcję Połącz z urządzeniem w górnej części aplikacji i wyszukać ją na liście ostatnie i znajdujące się w pobliżu urządzenia. Wybierz płytkę i wprowadź w niej kod, który jest wyświetlany na ekranie urządzenia. Jeśli masz już połączenie z płytą, połączenie rozpocznie się z poziomu podłączonego urządzenia.

3

Kliknij odpowiednie połączenia lub za pomocą przycisku w górnym rogu aplikacji, aby oddzwonić do osób znajdujących się w przestrzeni, na połączonej płycie

Zadzwonienie na forum z aplikacji Webex

1

Kliknij W lewym panelu aplikacji Webex.

Zostanie wyświetlona lista ostatnich i nieodebranych połączeń.

2

Wprowadź nazwę, adres e-mail lub adres wideo nad klawiaturą wybierania numerów. Można też wprowadzić numer w oknie klawiatura do wybierania numerów.

3

Wybierz szachownicę z listy rozwijanej w obszarze Klawiatura do wybierania numerów.

Jeśli nie możesz znaleźć tego przycisku, kliknij przycisk Połącz z urządzeniem , znajdującym się w górnej części aplikacji. Następnie wyszukaj tablicę, z którą chcesz nawiązać połączenie, lub wybierz jedną z sugerowanych.

Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod widoczny na ekranie płyty.

4

Kliknij kartę , aby rozpocząć połączenie od podłączonej płyty.

Połącz ręcznie

Jeśli urządzenie nie jest automatycznie połączone z płytą, można dodać ją do listy urządzeń i wybrać ręcznie.

Aby wybrać płytkę i nawiązać połączenie z nią, kliknij przycisk połącz z urządzeniem w aplikacji Webex. Wybierz jedną z ostatnich lub znajdujących się na niej planszy albo wyszukaj konkretny.


  • Gdy nawiążesz połączenie ręcznie, nie można otworzyć obszaru na tablicy. Możesz jedynie udostępniać swój ekran na tablicy lub używać tablicy do nawiązywania połączeń.

  • Połączenie ręczne działa tylko w systemie Windows lub Mac.

  • Ręcznie można łączyć się tylko z tablicami we własnej organizacji.