Автоматично свързване към Cisco Webex Board

Когато сте близо до Cisco Webex Board, той се свързва автоматично към приложениеето Cisco Webex и ви поздравява. Ако таблото е в режим на заспиване когато влезете в стаята, то се събуда, когато разпознае вашето присъствие.

Когато сте свързани към табло, можете:

  • Да предстявате безжично на таблото.

  • Да използвате таблото за повикване с приложението си като дистанционно управление.

  • Да отваряте пространство на таблото.Можете да видите дали приложението е свързано, когато името на устройството се покаже в списъка на пространствата. В настолното приложение те са в долната част на списъка на пространствата. На мобилното ви приложение устройствата се показват в горната част на списъка.

Устройството използва ултразвук, за да открие Webex Boards, което работи за повечето устройства. Ултразвукът не може да преминава през стени, така че работи, само яко физически присъствате в помещението, в което се намира таблото.


  • Включете автоматичната връзка на приложението си, ако е била изключена. Можете да го намерите под Предпочитания на вашето настолно приложение и под Разширени настройки на мобилното си приложение.

  • На iPhone, iPad и Android се уверете, че е включена опцията Откриване на устройства.

  • Разрешете записване на мобилното устройство

  • За да работи автоматичната връзка, можете да имате само стайно или настолно устройство, което използва ултразвук в стая.

Ако сте активирали свързване в приложението, а таблото все още не се свързва, можете да го намерите ръчно. Прегледайте статията по-нататък за да видите как става това.

Споделяне на екрана в Cisco Webex Board

1

Когато към Webex Board е свързано приложение за Mac или windows, щракнете върху името на устройството в долната част на списъка с пространства. След това щракнете върху Споделянена екрана .

2

Изберете дали искате да сподеите целия екран или само едно от отворените приложения.

3

За да спрете споделянето, натиснете бутона Спиране на споделянетов горната част на екрана на преносимия компютър.

Стартиране на повикване от Space в Cisco Webex Board

1

Изберете пространство от приложението си Cisco Webex.

2

Изберете , за да отворите менюто за активност.

3

Изберете .

4

Ако сте свързани към Webex Board, изберете Стартиране с видео, за да стартирате разговор с хората в пространството. или можете да намерите таблото като изберете Още опции, което отваря списък на устройствата, с които сте били свързани по-рано. Изберете таблото, което искате да използвате за повикването.

Ако не можете да намерите таблото в списъка, изберете Свързване към устройствов долната част на списъка с пространства. След това потърсете таблото, с което искате да се свържете, или изберете едно от предлаганите табла.

Стартиране на повикване от приложение в Cisco Webex Board

1

От леви панел на приложението Cisco Webex изберете

Ще видите списък на последните и пропуснатите повиквания.

2

Въведете името или имейл адреса, или видео адреса над номератора за набиране. Освен това можете да въведете номер, като изполвате номератора за набиране.

3

Изберете Cisco Webex Board от падащия списък.

Ако не можете да намерите таблото в списъка, изберете Свързване към устройствов долната част на списъка с пространства. След това потърсете таблото, с което искате да се свържете, или изберете едно от предлаганите табла.

4

Изберете, за да стартирате повикване на избраното табло.

Ръчно свързване

Ако устройството не се свързва автоматично с Webex Board, можете да добавите таблото към списъка ви с устройства и да го добавите ръчно..

За да изберете табло, към което да се свържете, изберете Свързване към устройство в долната част на списъка с пространства. Изберете някое от предложените табла или посочете Търсене на устройство, за да потърсите определено табло.


  • При ръчно свързване не можете да отворите пространство на табло. Можете само да споделите екрана на таблото или да използвате таблото за повиквания.

  • Ръчното свързване работи само в Windows или Mac.

  • Можете да се свързвате ръчно само с табла във вашата организация.