Автоматично свързване към платка

Когато сте близо до форум, той автоматично се свързва с приложението ви за Webex и ви поздравява. Ако таблото е в режим на заспиване когато влезете в стаята, то се събуда, когато разпознае вашето присъствие.

Когато сте свързани към табло, можете:

  • Да предстявате безжично на таблото.

  • Да използвате таблото за повикване с приложението си като дистанционно управление.

  • Да отваряте пространство на таблото.Знаете, че приложението е свързано, когато името на таблото се показва в приложението ви.

Устройството използва ултразвук, за да открие дъски, които работят на повечето устройства. Ултразвукът не може да преминава през стени, така че работи, само яко физически присъствате в помещението, в което се намира таблото.


  • Включете автоматичната връзка на приложението си, ако е била изключена. Можете да го намерите под Предпочитания на вашето настолно приложение и под Разширени настройки на мобилното си приложение.

  • На iPhone, iPad и Android се уверете, че е включена опцията Откриване на устройства.

  • Разрешете записване на мобилното устройство

  • За да работи автоматичната връзка, можете да имате само стайно или настолно устройство, което използва ултразвук в стая.

Ако сте активирали свързване в приложението, а таблото все още не се свързва, можете да го намерите ръчно. Прегледайте статията по-нататък за да видите как става това.

Споделяне на екрана на табло

1

Когато приложението ви за Mac или Windows е свързано към борда, щракнете върху името на устройството в приложението. След това щракнете върху Споделяне на устройство.

2

Изберете дали искате да споделите целия екран, или само едно от отворените приложения, след което щракнете върху Споделяне.

3

За да спрете споделянето, щракнете върху бутона Стоп в горната част на екрана на лаптопа.

Обаждане от Webex място на табло

1

Изберете място във вашето Webex приложение.

2

Ако все още не сте свързани към табло, щракнете върху Свързване към устройство в горната част на приложението и потърсете таблото в списъците с скорошни и близки устройства. Изберете таблото и въведете кода, който се показва на екрана на устройството. Ако вече сте свързани към табло, повикването ще започне от свързаното устройство.

3

Щракнете върху повикването или Запознайте се с бутона в горния ъгъл на приложението, за да се обадите на хората в пространството, от свързаната дъска.

Обадете се на борда от приложението Webex

1

Кликване в левия екран на вашето Webex приложение.

Ще видите списък с скорошни и пропуснати повиквания.

2

Въведете име, имейл адрес или видеоадрес над клавиатурата за набиране. Или въведете номер в клавиатурата за набиране.

3

Изберете табло от падащия списък под клавиатурата за набиране.

Ако не можете да го намерите, кликнете върху Свързване към устройство в горната част на приложението. След това потърсете таблото, с което искате да се свържете, или изберете едно от предлаганите табла.

Въведете кода, показан на екрана на таблото, ако бъдете подканени.

4

Щракнете върху бутона бутон, за да стартирате повикването от свързаното табло.

Ръчно свързване

Ако устройството ви не се свързва автоматично с платка, можете да добавите платката към списъка си с устройства и да я изберете ръчно.

За да изберете и да се свържете с табло, щракнете върху Свързване към устройство в Webex приложение. Или изберете една от последните или близките табла, или потърсете конкретна.


  • При ръчно свързване не можете да отворите пространство на табло. Можете само да споделите екрана на таблото или да използвате таблото за повиквания.

  • Ръчното свързване работи само в Windows или Mac.

  • Можете да се свързвате ръчно само с табла във вашата организация.