Ansluta automatiskt till en Cisco Webex Board

När du är nära en Cisco Webex Board ansluter den automatiskt till din Cisco Webex-app och hälsar dig välkommen. Om enheten är försatt i viloläge när du kommer in i rummet aktiveras den när den känner av din närvaro.

När du är ansluten till en Webex Board kan du:

  • Presentera trådlöst på enheten.

  • Använda enheten för samtal och använda din app som fjärrkontroll.

  • Öppna ett utrymme på enheten.Du vet att appen är ansluten när enhetens namn visas i din utrymmeslista. I skrivbordsappen visas de längst ned i utrymmeslistan. I mobilappen visas enheten längst upp i listan.

Enheten använder ultraljud för att upptäcka Webex Boards som fungerar på de flesta enheter. Ultraljud kan inte gå igenom väggar och fungerar därför endast om du befinner dig i samma rum som enheten.


  • Aktivera automatisk anslutning i appen om funktionen har inaktiverats. Du hittar alternativet under Inställningar i skrivbordsappen och under Avancerade inställningar i mobilappen.

  • På iPhone, iPad och Android kontrollerar du att Upptäck enheter är aktiverat.

  • Tillåt inspelning på din mobila enhet.

  • För att anslutningen ska fungera kan endast en enhet i rummet använda ultraljud.

Om enheten inte ansluter trots att du har aktiverat anslutningar i appen, kan du hitta en enhet manuellt. Information om hur du gör finns längre ned i den här artikeln.

Dela din skärm på Cisco Webex Board

1

När din Mac- eller Windows-app är ansluten till en Webex Board klickar du på enhetsnamnet längst ned i utrymmeslistan. Klicka sedan på Dela skärm.

2

Välj om du vill dela hela skärmen eller bara ett av de öppna programmen.

3

För att sluta dela klickar du på knappen Sluta dela högst upp på datorskärmen.

Starta ett samtal från ett utrymme på en Cisco Webex Board

1

Välj ett utrymme från din Cisco Webex-app.

2

Gå till aktivitetsmenyn genom att välja .

3

Välj .

4

Om du är ansluten till en Webex Board väljer du Starta med video för att starta samtalet med personerna i utrymmet. Du kan också hitta enheten genom att välja Fler alternativ som öppnar en lista med enheter som du har anslutit till tidigare. Välj den enhet som du vill använda för samtalet.

Om du inte hittar din enhet i listan väljer du Anslut till en enhet längst ned i utrymmeslistan. Sök sedan efter den enhet som du vill ansluta till och välj någon av de föreslagna enheterna.

Starta ett samtal på en Cisco Webex Board från appen

1

I den vänstra panelen i Cisco Webex-appen väljer du

Du kan se en lista över de senaste samtalen och missade samtal.

2

Ange namnet eller e-postadressen, eller en videoadress, ovanför knappsatsen. Du kan även ange ett nummer med knappsatsen.

3

Välj en Cisco Webex Board i listrutan.

Om du inte hittar din enhet i listan väljer du Anslut till en enhet längst ned i utrymmeslistan. Sök sedan efter den enhet som du vill ansluta till och välj någon av de föreslagna enheterna.

4

Välj för att starta samtalet på den enhet som du har valt.

Ansluta manuellt

Om din enhet inte ansluter automatiskt med en Webex Board kan du lägga till den i din enhetslista och välja den manuellt.

Du väljer en Webex Board att ansluta till genom att välja Anslut till en enhet längst ned i utrymmeslistan. Välj någon av de föreslagna enheterna eller välj Sök efter en enhet för att söka efter en viss enhet.


  • När du ansluter manuellt kan du inte öppna ett utrymme på en enhet. Du kan bara dela din skärm på enheten eller använda enheten för att ringa ett samtal.

  • Manuell anslutning fungerar bara med Windows eller Mac.

  • Du kan bara ansluta manuellt till enheter i din egen organisation.