Nyní se můžete ponořit do obsahu, který sdílíte, přidáním překryvného videa v rámci prezentačního kanálu. Pozici videa na obsahu můžete měnit před sdílením i během něj.

Hlavní video je při použití funkce Immersive Share ztlumeno, takže ostatní nevidí vaše video dvakrát.

Nyní můžete pomocí RoomOS 11 sledovat moderní sdílenou složku odeslanou z Webex aplikace. Moderní sdílená složka iniciovaná zařízením se zobrazuje na všech zařízeních pro příjem


  • Počítač musí být připojen ke stolnímu Webex, stolnímu zařízení nebo stolnímu minii s kabelem USB-C.

  • Indikátor kamery svítí červenou, i když se používá moderní sdílená složka.

Zkontrolujte, zda je kamera otevřená nebo zapnutá. V průběhu hovoru připojte přenosný počítač k zařízení a klepněte na tlačítko sdílet v ovládacím prvku telefonu. Přepnout zapnutý před prezentací a klepnout na tlačítko sdílet při hovoruObrázek můžete na obrazovku přetáhnout do upřednostňované polohy. Můžete také pinch obrázek a změnit jeho velikost. Tuto akci můžete provést kdykoliv, když sdílíte nebo chcete začít.