Nyní se můžete ponořit do obsahu, který sdílíte, přidáním překryvu videa do kanálu prezentace. Pozici videa na obsahu můžete změnit před sdílením i během něj.

Hlavní video je při použití funkce Immersive Share ztlumeno, takže ostatní nevidí vaše video dvakrát.

Nyní s operačním systémem OS 11 můžete vidět sdílení s překrytím odeslané z aplikace Webex. Sdílení s překrytím iniciované ze zařízení je viditelné na všech přijímajících zařízeních


  • Počítač musí být připojen k zařízení Webex Desk, Desk Pro nebo Desk Mini pomocí kabelu USB-C.

  • Během používání funkce Immersive Share svítí kontrolka LED kamery červeně, i když je kamera zapnutá.

Ujistěte se, že je kamera otevřená/zapnutá. Během hovoru připojte notebook k zařízení a klepněte na tlačítko Sdílet v ovládacích prvcích hovoru. Zapněte možnost Zobrazit mě před prezentací a klepněte na možnost Sdílet v hovoru .Obrázek můžete přetáhnout na obrazovku do preferovaného umístění. Velikost obrázku můžete změnit také stisknutím a zvětšením. Můžete to udělat kdykoli, když sdílíte obsah nebo před zahájením.