Możesz teraz zanurzyć się w udostępnianej treści, dodając nakładkę swojego wideo w kanale prezentacji. Możesz zmienić położenie wideo na zawartości, zarówno przed, jak i w trakcie udostępniania.

Główny film jest wyciszony podczas korzystania z funkcji Immersive Share, więc inni nie widzą Twojego wideo dwa razy.

Teraz, w systemie RoomOS 11, można zobaczyć udostępnianie rozszerzone wysyłane z aplikacji Webex. Immersive share zainicjowany z urządzenia jest widoczny na wszystkich urządzeniach odbiorczych


  • Komputer musi być podłączony do Webex Desk, Desk Pro lub Desk Mini za pomocą kabla USB-C.

  • Dioda LED kamery świeci się na czerwono, podczas gdy funkcja Immersive Share jest używana, mimo że kamera jest włączona.

Upewnij się, że kamera jest otwarta/włączona. W trakcie połączenia podłącz laptop do urządzenia i dotknij przycisku Udostępnij w elementach sterujących połączeniami. Przełącz na Pokaż mnie przed prezentacją i dotknij Udostępnij w połączeniu .Możesz przeciągać i upuszczać obraz na ekranie w preferowanej lokalizacji. Możesz również przypinać i powiększać swój obraz, aby zmienić jego rozmiar. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, gdy udostępniasz lub przed rozpoczęciem.