כעת תוכל להטביע את עצמך בתוכן שאתה משתף, על-ידי הוספת שכבת-על של הווידאו שלך בערוץ המצגת. באפשרותך לשנות את מיקום הווידאו שלך בתוכן, לפני ובמהלך השיתוף.

הווידאו הראשי מושתק בעת שימוש ב-Immersive Share, כך שאחרים לא יראו את הווידאו שלך פעמיים.

כעת, עם RoomOS 11, תוכל לראות את השיתוף הסוחף שנשלח מיישום Webex. שיתוף סוחף שיוזם ממכשיר גלוי בכל המכשירים המקבלים


  • המחשב שלך חייב להיות מחובר ל-Webex Desk‏, Desk Pro או Desk Mini באמצעות כבל USB-C.

  • נורית ה-LED של המצלמה באדום בזמן ששיתוף סוחף נמצא בשימוש למרות שהמצלמה מופעלת.

ודא שהמצלמה שלך פתוחה/מופעלת. בשיחה, חבר את המחשב הנייד למכשיר שלך והקש על לחצן ' שתף ' ב'פקדי השיחה'. הפעל הצג אותי לפני המצגת והקש שיתוף בשיחה ...באפשרותך לגרור ולשחרר את התמונה שלך על המסך למיקום המועדף שלך. ניתן גם לצבוט ולזום את התמונה שלך כדי לשנות את הגודל שלה. תוכל לעשות זאת בכל עת כשאתה משתף או לפני שתתחיל.