Sada možete da uronite sebe u sadržaj koji delite tako što ćete dodati preklapanje video prenosa u okviru kanala prezentacije. Položaj video prenosa na sadržaju možete da promenite pre i tokom deljenja.

Glavni video prenos je isključen kada koristite imerzivno deljenje, tako da drugi ne vide vaš video prenos dva puta.

Sada, koristeći RoomOS 11, možete videti imerzivno deljenje poslato iz aplikacije Webex. Imerzivno deljenje pokrenuto sa uređaja je vidljivo na svim prijemnim uređajima


  • Vaš računar mora da bude povezan sa Webex Desk, Desk Pro ili Desk Mini pomoću USB-C kabla.

  • LED lampica kamere je crvena dok je u upotrebi imerzivno deljenje iako je kamera uključena.

Uverite se da je kamera otvorena/uključena. U pozivu povežite laptop računar sa uređajem i dodirnite dugme " Deli" u kontrolama poziva. Uključite "Prikaži me ispred prezentacije" i dodirnite "Deli u pozivu" .Možete da prevučete i otpustite sliku na ekranu na željenu lokaciju. Takođe možete da uštinete i uvećate sliku da biste promenili njenu veličinu. To možete da uradite u bilo kom trenutku dok delite ili pre nego što počnete.