Сега можете да се потопите в съдържанието, което споделяте, като добавите наслагване на видеоклипа в канала за презентации. Можете да промените позицията на видеоклипа си върху съдържанието както преди, така и по време на споделянето.

Основното видео е заглушено, когато използвате Immersive Share, така че другите да не виждат видеоклипа ви два пъти.

Сега, с RoomOS 11, можете да видите потапящо споделяне, изпратено от Webex App. Потапящото споделяне, инициирано от устройство, се вижда на всички приемащи устройства


  • Компютърът ви трябва да е свързан към Webex Desk, Pro или Desk Mini с USB-C кабела.

  • Светодиодът на камерата е червен, докато Immersive Share се използва, въпреки че камерата е включена.

Уверете се, че фотоапаратът ви е отворен/включен. При разговор свържете лаптопа към устройството си и докоснете бутона Споделяне в контролите за повикване. Включете Покажи ме пред презентацията и докоснете Споделяне в разговор.Можете да плъзгате и пускате изображението си на екрана до предпочитаното от вас местоположение. Можете също така да захванете и увеличите изображението си, за да промените размера му. Можете да направите това по всяко време, когато споделяте или преди да започнете.