Teraz sa môžete ponoriť do obsahu, ktorý zdieľate, pridaním prekrytia videa do prezentačného kanála. Pozíciu svojho videa na obsahu môžete zmeniť pred zdieľaním aj počas neho.

Hlavné video je pri použití Immersive Share stlmené, takže ostatní neuvidia vaše video dvakrát.

Teraz s RoomOS 11 môžete vidieť pohlcujúce zdieľanie odoslané z aplikácie Webex. Imerzívne zdieľanie spustené zo zariadenia je viditeľné na všetkých prijímajúcich zariadeniach


  • Váš počítač musí byť pripojený k vášmu Webex Desk, Desk Pro alebo Desk Mini káblom USB-C.

  • LED dióda fotoaparátu je červená, keď sa používa Immersive Share, aj keď je fotoaparát zapnutý.

Uistite sa, že je kamera otvorená/zapnutá. Počas hovoru pripojte prenosný počítač k zariadeniu a klepnite na zdieľam tlačidlo na ovládaní hovoru. Zapnite Ukáž mi to pred prezentáciou a klepnite na Zdieľajte hovor .Obrázok môžete presunúť myšou na obrazovku na preferované miesto. Veľkosť obrázka môžete zmeniť aj stiahnutím a priblížením. Môžete to urobiť kedykoľvek pri zdieľaní alebo predtým, ako začnete.