V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí vyhledat ikony zvuku nebo videohovorů, kdykoli odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu, nebo zadáte jméno nebo e-mailovou adresu do panelu Hledat .

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout na a na číselníku zadejte jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení pro místnosti).

Vyberte, zda chcete, aby se jednalo o zvuknebo videozavolejte a poté vyberte číslo pracovního čísla, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa.


 

Pokud máte více telefonních linek (pouze systém Unified CM), můžete změnit aktivní linku pro volání.

Po připojení hovoru získáte mírně odlišné možnosti v závislosti na tom, zda zvolíte něčí pracovní číslo, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa.

Pokud jste volali na jejich pracovní číslo nebo adresu videa jako videohovor, můžete video zapnout a vypnout a pokud je k dispozici, sdílet obrazovku.

Pokud jste však vybrali něčí mobilní číslo, hovor probíhá jako běžný telefonní hovor pouze se zvukem, což znamená, že nemůžete video zapnout ani sdílet obrazovku.

Přístup k pokročilým funkcím volání získáte kliknutím na tlačítko s pracovními čísly, mobilními čísly nebo adresou videa. Hovor můžete přidržet nebo jej přepojit na někoho jiného. S některými konfiguracemi můžete také sloučit hovory nebo zahájit konferenční hovor.


 

Pokud správce povolil zabezpečení hovorů pro vaši organizaci, uvidíte v pravém horním rohu okna volání, což vám dá vědět, že hovor je zabezpečený.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí vyhledat ikony zvuku nebo videohovorů, kdykoli odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu, nebo zadáte jméno nebo e-mailovou adresu do panelu Hledat .

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout na a na číselníku zadejte jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení pro místnosti).

Vyberte pracovní číslo osoby, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa a klepněte na tlačítkonebo, v závislosti na konfiguraci. Pokud klepnetehovor připojuje pouze zvuk a nebudete jej moci přepnout na video.


 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při zvukovém hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte na možnost a vyberte možnost Nastavení zvuku.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí vyhledat ikony zvuku nebo videohovorů, kdykoli odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu, nebo zadáte jméno nebo e-mailovou adresu do panelu Hledat .

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout na a na číselníku zadejte jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení pro místnosti).

Vyberte pracovní číslo osoby, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa a klepněte na tlačítkonebo, v závislosti na konfiguraci. Pokud klepnetehovor připojuje pouze zvuk a nebudete jej moci přepnout na video.


 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při zvukovém hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte na možnost a poté proveďte výběr.