V aplikácii Webex môžete volať z mnohých rôznych miest. Stačí vyhľadať Audio alebo Video ikony volania, kedykoľvek ste odoslanie priamej správy, pri pohľade na a kontaktná kartaalebo zadaním mena alebo e-mailovej adresy do poľa Vyhľadávanie bar.

Ak máte nastavenú telefónnu službu, ako je Unified CM, Webex Calling alebo Calling, ktorú hosťuje poskytovateľ služieb, máte tiež prístup k číselnej klávesnici a môžete z nej volať. Stačí kliknúť a na číselníku zadajte meno osoby, e-mailovú adresu alebo adresu videa (napríklad izbové zariadenie).

Vyberte si, či to chcete urobiť Zvukalebo Videozavolajte a potom vyberte osobu Práca číslo, Mobilné číslo resp Adresa videa.


 

Ak máte viacero telefónnych liniek (iba Unified CM), môžete zmeniť aktívnu linku na volanie.

Po spojení hovoru získate mierne odlišné možnosti v závislosti od toho, či si vyberiete niečie číslo do práce, mobilné číslo alebo adresu videa.

Ak ste zavolali na ich pracovné číslo alebo video adresu ako videohovor, môžete zapnúť zapnutie a vypnutie videa a ak je k dispozícii, zdieľajte svoju obrazovku.

Ak ste však vybrali číslo mobilného telefónu niekoho iného, hovor bude prebiehať ako bežný iba zvukový hovor, čo znamená, že nemôžete zapnúť video ani zdieľať obrazovku.

Môžete kliknúť buď pomocou pracovných čísel, mobilných čísel alebo adresy videa získate prístup k pokročilým funkciám volania. Môžete zavolať držať alebo prevod osoba niekomu inému. S niektorými konfiguráciami môžete tiež zlúčiť zavolajte alebo začnite a konferenčný hovor.


 

Ak váš správca povolil pre vašu organizáciu zabezpečenie hovorov, uvidíte v pravom hornom rohu okna vášho volania, čo vám dáva vedieť, že hovor je zabezpečený.

V aplikácii Webex môžete volať z mnohých rôznych miest. Stačí vyhľadať Audio alebo Video ikony volania, kedykoľvek ste odoslanie priamej správy, pri pohľade na a kontaktná kartaalebo zadaním mena alebo e-mailovej adresy do poľa Vyhľadávanie bar.

Ak máte nastavenú telefónnu službu, ako je Unified CM, Webex Calling alebo Calling, ktorú hosťuje poskytovateľ služieb, máte tiež prístup k číselnej klávesnici a môžete z nej volať. Stačí kliknúť a na číselníku zadajte meno osoby, e-mailovú adresu alebo adresu videa (napríklad izbové zariadenie).

Vyberte pracovné číslo, mobilné číslo alebo adresu videa osoby a potom klepnite naalebo, v závislosti od vašej konfigurácie. Ak ťukneteváš hovor spája iba zvuk a nebudete ho môcť prepnúť na video.


 

Keď uskutočňujete videohovor, predvolene sa používa reproduktor. Keď uskutočňujete zvukový hovor, predvolene sa používa vaše slúchadlo. Ak chcete prepnúť zvuk hovoru, klepnite na a potom vyberte Nastavenia zvuku.

V aplikácii Webex môžete volať z mnohých rôznych miest. Stačí vyhľadať Audio alebo Video ikony volania, kedykoľvek ste odoslanie priamej správy, pri pohľade na a kontaktná kartaalebo zadaním mena alebo e-mailovej adresy do poľa Vyhľadávanie bar.

Ak máte nastavenú telefónnu službu, ako je Unified CM, Webex Calling alebo Calling, ktorú hosťuje poskytovateľ služieb, máte tiež prístup k číselnej klávesnici a môžete z nej volať. Stačí kliknúť a na číselníku zadajte meno osoby, e-mailovú adresu alebo adresu videa (napríklad izbové zariadenie).

Vyberte pracovné číslo, mobilné číslo alebo adresu videa osoby a potom klepnite naalebo, v závislosti od vašej konfigurácie. Ak ťukneteváš hovor spája iba zvuk a nebudete ho môcť prepnúť na video.


 

Keď uskutočňujete videohovor, predvolene sa používa reproduktor. Keď uskutočňujete zvukový hovor, predvolene sa používa vaše slúchadlo. Ak chcete prepnúť zvuk hovoru, klepnite na a potom urobte svoj výber.