Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

Velg om du vil gjøre det til en lydsamtale eller videosamtale, og velg deretter personens jobbnummer, mobilnummer eller videoadresse.


 

Hvis du har flere telefonlinjer (bare Unified CM), kan du endre den aktive linjen for anrop.

Når samtalen er koblet til, får du litt forskjellige alternativer avhengig av om du velger noens jobbnummer, mobilnummer eller videoadresse.

Hvis du har ringt jobbnummeret eller videoadressen deres som en videosamtale, kan du slå videoen av og på og, hvis det er tilgjengelig, dele skjermen.

Men hvis du har valgt noens mobilnummer, går samtalen gjennom som en vanlig telefonsamtale med bare lyd, noe som betyr at du ikke kan slå på video eller dele skjermen.

Med enten jobbnumre, mobilnumre eller videoadresse kan du klikke på for å få tilgang til avanserte anropsfunksjoner. Du kan sette samtalen på vent eller overføre personen til noen andre. Med noen konfigurasjoner kan du også slå sammen samtaler eller starte en telefonkonferanse.


 

Hvis administratoren har aktivert samtalesikkerhet for organisasjonen, ser du øverst til høyre i anropsvinduet, slik at du vet at samtalen er sikker.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

Velg personens jobbnummer, mobilnummer eller videoadresse, og trykk deretter på eller , avhengig av konfigurasjonen. Hvis du trykker på , kobles anropet bare til lyd, og du kan ikke bytte til video.


 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyd i samtalen, trykker du på og velger Lydinnstillinger.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

Velg personens jobbnummer, mobilnummer eller videoadresse, og trykk deretter på eller , avhengig av konfigurasjonen. Hvis du trykker på , kobles anropet bare til lyd, og du kan ikke bytte til video.


 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyden i samtalen, trykker du på og foretar valget.