Zvolíte-li rámce režimu fotoaparátu, bude zobrazení odesláno z konverzační skupiny. Režim rámcí neumožňuje uneccessary prostor od účastníků a vytváří zobrazení, ve kterém se lidé zdají být blíže a rovnoměrně a na stejné úrovni oka až po čtyřech snímcích. Osoby, které jsou umístěny blízko sebe, budou seskupeny do rámce, aby se zachovalo kontinuita místnosti.

Povolení rámců:

  1. Otevřete ovládací panely na herním zařízení nebo na dotek. Klepněte na tlačítko kamera.

  2. V části režim kamery zvolte snímky.

Pokud je v místnosti více než čtyři osoby, budou seskupeny do rámečků nebo přepnuty do skupinového zobrazení, které zobrazuje všechny členy.

V následující tabulce jsou zobrazeny různé způsoby, kterým až 7 nebo více osob bude zobrazeno na obrazovce, pokud je režim rámců používán. V každém řádku zobrazuje horní ilustrace způsob, kterým jsou uživatelé umístěni v místnosti, a dolní obrázek zobrazuje způsob, jak jsou tyto osoby v režimu.

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osob

6 osob

7 osob

Podpora pro další scénáře skupinového rámce bude pocházet v příštích verzích.