Valg av kamera modus RAM mer forbedrer visningen som sendes fra møte rommet ditt. Ramme modus beskjærer bort uneccessary-område rundt deltakere, og danner en visning der personene er nærmere sammen, skalert og på samme nivå, i opptil fire ramme håndtak. Personer som sitter nært sammen, vil bli gruppert i rammer for å beholde følelsen av kontinuitet i rommet.

Slik aktiverer du rammer:

  1. Åpne kontroll panelet på tavle-eller berørings kontrolleren. Trykk på kamera.

  2. Velg del bilder under kamera modus.

Hvis det er mer enn fire personer i rommet, vil de bli gruppert i rammer, eller byttes til en gruppe visning som viser alle presenterer.

Tabellen her viser de forskjellige måtene for opptil 7 eller flere personer, vises på skjermen når ramme modusen er i bruk. I hver rad viser den øvre illustrasjonen hvordan andre er plassert i rommet, og den nedre illustrasjonen viser hvordan kameraet grupperer dem sammen i ramme modus.

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Støtte for flere inngangs ramme scenarioer vil komme i fremtidige versjoner.