Om du väljer kamera läges ramar förbättras vyn som skickas från ditt Mötes rum. Ram läget Beskär borta uneccessary utrymme runt deltagarna och skapar en bild där personerna visas närmare varandra, jämnt förstorat och på samma ögon nivå, på upp till fyra ramar. Personer som sitter nära varandra grupperas i ramar för att behålla kontinuiteten i rummet.

Så här aktiverar du ramar:

  1. Öppna kontroll panelen på din styrelse eller touch Controller. Tryck på kamera.

  2. Under kamera läge väljer du bild rutor.

Om det finns fler än fyra personer i rummet grupperas de i ramar, eller växlas till en gruppvy som visar alla tillgängliga.

I tabellen nedan visas de olika sätt som upp till 7 eller fler personer visas på skärmen när bild Rute läget används. På varje rad visar den övre figuren hur personer placeras i rummet och den undre bilden visar hur kameran grupperas tillsammans i bild Rute läge.

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Stöd för fler grupp ram scenarier kommer att komma i framtida versioner.