Pomocník Webex je k dispozici v části Schůzky a Webináře Webex (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebového vysílání).

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé mohou zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzkynebo webináře, přečtěte si téma Nastavení předvoleb plánování schůzek Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, mazat zvýraznění a posílat zvýraznění ostatním.

Kontrola a úprava nejdůležitějších bodů schůzky

1

Vyberte kartu Zvýraznění na stránce Obsahu schůzky na webuWebex.

Chcete-li přejít na stránku Obsahu schůzky, přečtěte si téma Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného pomocníkemWebex pro schůzky.

Karta Zvýraznění
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky, můžete provést následující akce:

Možnost Popis

Přehrát zvuk zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Upravit zvýrazněníUpravit hlavní bod. Proveďte požadované změny a vyberte Uložit zvýrazněníUložit úpravy hlavního boduúprav .

Změna popisku zvýraznění

Vyberte existující štítek a vyberte nový štítek.

Vybrat štítek

Posílání zvýraznění ostatním

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a vyberte . Sdílení nejdůležitějších bodů Zadejte jména nebo e-mailové adresy a vyberte Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte .

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k prohlížení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat zvýraznění a posílat zvýraznění ostatním, aby na ně navázali.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Nejdůležitější události na stránce Informace o schůzce ve vaší aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a webinářů vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo hostitel s vámi sdílel obsah schůzky nebo webináře , můžete provést následující akce:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte požadované změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový štítek.

Klepněte na štítek

Odeslání zvýraznění ostatním v e-mailu

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a klepněte na . Zadejte jména nebo e-mailové adresy a klepněte na Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Odstranit.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k prohlížení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k prohlížení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám zvýraznění, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění a měnit popisky zvýraznění.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Nejdůležitější události na stránce Informace o schůzce ve vaší aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a webinářů vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Můžete provést následující akce:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrávání zvuku.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte požadované změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový štítek.

Klepněte na štítek

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k prohlížení, můžete přehrávat zvukové klipy zvýraznění.