Webex-assistent tillgänglig i Meetings och Webex Webinars ( ej tillgängligt för webbsinarer i webbsändningsvyn).

Från och med uppdateringen 41.5 har Webex Webinars stöd för Webex-assistent.

Förutom Meetings och Webinarsmed 41.7-uppdateringen finns Webex-assistent även tillgänglig för Webex-appen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. Se Hitta ditt Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Värdar kan slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet eller webbsinar. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte eller webbsingång, se Konfigurera Webex Meetings inställningar för schemaläggning.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra.

Granska och redigera mötespunkter

1

Välj fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll , se Visa mötes- och webbsinarinnehåll skapat av Webex-assistent för möten.

Fliken Höjdpunkter
2

Om du är mötet eller webbsvärden eller om värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötesinnehållet kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Redigera markeringRedigera markering. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera markeringSpara Redigera markering.

Ändra markeringsetiketten

Välj befintlig etikett och välj den nya etiketten.

Välj etikett

Skicka höjdpunkter till andra

Välj de höjdpunkter som du vill dela och välj Dela höjdpunkter. Ange namn eller e-postadresser och välj Skicka e-post .

Ta bort markeringen

Håll muspekaren över över markeringen och välj .

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Alla som har redigeringsrättigheter för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra att följa upp.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa möte och webbsinarinnehåll som skapats Webex-assistent för möten.

2

Om du är mötet eller webbsvärden, eller om värden har delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig, kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Markera och tryck på Redigera. Gör dina ändringar och tryck på OK.

Redigera höjdpunkt

Ändra markeringsetiketten

Knacka på den befintliga etiketten och sedan på den nya etiketten.

Tryck på etikett

Skicka höjdpunkter till andra i ett e-postmeddelande

Välj de höjdpunkter som du vill dela och tryck på . Ange namnen eller e-postadresserna och knacka på Skicka e-post.

Ta bort markeringen

Markera och tryck på Radera.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten och ändra markeringsetiketter.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa möte och webbsinarinnehåll som skapats Webex-assistent för möten.

2

Du kan göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Markera och tryck på Redigera. Gör dina ändringar och tryck på OK.

Redigera höjdpunkt

Ändra markeringsetiketten

Knacka på den befintliga etiketten och sedan på den nya etiketten.

Tryck på etikett

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.