Webex Assistant jest dostępny w spotkaniach i webinariach Webex (niedostępny w przypadku seminariów internetowych w widokuwebcast).

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Webinars obsługuje Webex Assistant.

Oprócz spotkań i seminariów internetowych, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacjiWebex. Spotkania rozpoczęte lub dołączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex dla instytucji rządowych nie obsługuje Webex Assistant.

Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Gospodarze mogą włączyć lub wyłączyć Webex Assistant podczas spotkania lub webinaru. Aby automatycznie włączyć Webex Assistant przy każdym rozpoczęciu spotkania lub webinaru, zobacz Ustawianie preferencjiplanowania spotkań Webex.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia, zmieniać etykiety wyróżnień, usuwać wyróżnienia i wysyłać wyróżnienia do innych osób.

Przeglądanie i edytowanie najważniejszych wydarzeń spotkania

1

Wybierz kartę Najważniejsze informacje na stronie Zawartość spotkania w witrynie sieci Webex.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz przyznał Ci uprawnienia do edycji zawartości spotkania, możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz Odtwórz dźwiękOdtwórz audio.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz Edytuj podświetlenieEdytuj wyróżnienie. Wprowadź zmiany i wybierz zapisz podświetlenieZapisz edycję wyróżnieniaedycji .

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Wybierz istniejącą etykietę i wybierz nową etykietę.

Wybierz etykietę

Wysyłanie wyróżnień do innych osób

Zaznacz wyróżnienia, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnianie najważniejszych informacji. Wprowadź nazwy lub adresy e-mail i wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

Usuwanie wyróżnienia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz pozycję .

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z wyróżnionych elementów.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia, zmieniać etykiety wyróżnień, usuwać wyróżnienia i wysyłać wyróżnienia innym osobom, aby je śledzić.

Przejrzyj najważniejsze wydarzenia spotkań na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Wyróżnienia na stronie Informacje o spotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i seminarium internetowego utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz udostępnił Ci zawartość spotkania lub seminarium internetowego , możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Odtwórz audio.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Edytuj. Wprowadź zmiany i dotknij opcji OK.

Edytuj wyróżnienie

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Stuknij istniejącą etykietę i stuknij nową etykietę.

Etykieta stuknięcia

Wysyłanie wyróżnień do innych osób w wiadomości e-mail

Wybierz wyróżnienia, które chcesz udostępnić, i stuknij pozycję . Wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail i dotknij opcji Wyślij wiadomość e-mail.

Usuwanie wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Usuń.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z wyróżnionych elementów.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z wyróżnionych elementów.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia i zmieniać etykiety wyróżnienia.

Przejrzyj najważniejsze wydarzenia spotkań na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Wyróżnienia na stronie Informacje o spotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i seminarium internetowego utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Odtwarzanie dźwięku.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Edytuj. Wprowadź zmiany i dotknij opcji OK.

Edytuj wyróżnienie

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Stuknij istniejącą etykietę i stuknij nową etykietę.

Etykieta stuknięcia

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z wyróżnionych elementów.