Webex Assistant jest dostępny w Spotkania .

Począwszy od aktualizacji 41.5, tryb webinaru Wydarzenia (nowy)obsługujeWebex Assistant.

Oprócz spotkań i wydarzeń (nowość), wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex App. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex dla instytucji rządowych nie obsługuje Webex Assistant.

Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings.

Gospodarze spotkań mogą włączać i wyłączać Asystenta Webex podczas spotkania. Aby automatycznie włączyć Webex Assistant przy każdym rozpoczęciu spotkania, zaznacz opcję Webex Assistant w preferencjach planowania.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia, zmieniać etykiety wyróżnień, usuwać wyróżnienia i wysyłać wyróżnienia do innych osób.

Przeglądanie i edytowanie najważniejszych wydarzeń spotkania

1

Wybierz kartę Najważniejsze informacje na stronie Zawartość spotkania w witryniewebex.

Aby przejść do strony zawartość spotkania, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i wydarzenia utworzonej przez Webex Assistant for Meetings.

Karta Wyróżnienia
2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz przyznał Ci uprawnienia do edycji zawartości spotkania, możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz Odtwórz dźwiękOdtwórz audio.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz Edytuj podświetlenieEdytuj wyróżnienie. Dokonaj zmian i wybierz Zapisz podświetlenie edycjiZapisz edycję wyróżnienia.

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Wybierz istniejącą etykietę i wybierz nową etykietę.

Wybierz etykietę

Wysyłanie wyróżnień do innych osób

Zaznacz wyróżnienia, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnianie najważniejszych informacji. Wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail i wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

Usuwanie wyróżnienia

Najedź kursorem na podświetlenie i wybierz pozycję .

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z najważniejszymi wydarzeniami.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia, zmieniać etykiety wyróżnień, usuwać wyróżnienia i wysyłać wyróżnienia innym osobom, aby je śledzić.

Przejrzyj najważniejsze wydarzenia spotkań na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Wyróżnienia na stronie Informacje ospotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i wydarzenia utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania lub seminarium internetowego albo gospodarz udostępnił Ci zawartość spotkania lub seminarium internetowego, możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Odtwórz audio.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Edytuj. Dokonaj zmian i dotknij opcji OK.

Edytuj wyróżnienie

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Stuknij istniejącą etykietę i stuknij nową etykietę.

Etykieta stuknięcia

Wysyłanie wyróżnień do innych osób w wiadomości e-mail

Wybierz wyróżnienia, które chcesz udostępnić, i stuknij pozycję . Wprowadź nazwy lub adresy e-mail i dotknij opcji Wyślij wiadomość e-mail.

Usuwanie wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Usuń.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z najważniejszymi wydarzeniami.

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z najważniejszymi wydarzeniami.

Każdy, kto ma uprawnienia do edycji wyróżnień, może odtwarzać dźwięk wyróżnień, edytować tekst wyróżnienia i zmieniać etykiety wyróżnienia.

Przejrzyj najważniejsze wydarzenia spotkań na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij kartę Wyróżnienia na stronie Informacje ospotkaniu w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i wydarzenia utworzonej przez Asystenta Webex dla spotkań.

2

Możesz wykonać następujące czynności:

Opcja Opis

Odtwarzanie dźwięku z podświetlenia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Odtwarzanie dźwięku.

Edytowanie tekstu wyróżnienia

Wybierz wyróżnienie i stuknij pozycję Edytuj. Dokonaj zmian i dotknij opcji OK.

Edytuj wyróżnienie

Zmienianie etykiety wyróżnienia

Stuknij istniejącą etykietę i stuknij nową etykietę.

Etykieta stuknięcia

Jeśli gospodarz przyznał Ci uprawnienia tylko do wyświetlania, możesz odtwarzać klipy audio z najważniejszymi wydarzeniami.