Webex Assistant זמין ב-Meetings וב-Webex Webinars (אינו זמין עבור וובינרים בתצוגת שידור אינטרנט).

החל מהעדכון 41.5, Webex Webinars תומך ב-Webex Assistant.

בנוסף ל-Meetings ול-Webinars, עם עדכון 41.7, Webex Assistant זמין גם עבור יישום Webex. פגישות שהתחילו ממרחב או שהצטרפו אליהן ממרחב אינן תומכות ב-Webex Assistant.

Webex for Government אינו תומך ב-Webex Assistant.

לתכונה זו נדרשת פלטפורמת הווידאו של Cisco Webex גרסה 2.0 שבה מופעלת היכולת להצטרף לפגישות ממערכות וידאו. כדי לברר באיזו גרסה אתה משתמש, ראה איתור מספר הגרסה של Webex Meetings.

המארחים יכולים להפעיל או לבטל את Webex Assistant במהלך הפגישה או הוובינר. כדי להפעיל באופן אוטומטי את Webex Assistant בכל פעם שאתה מתחיל פגישה או וובינר, ראה הגדרת העדפות התזמון של Webex Meetings.

כל מי שיש לו הרשאות עריכה עבור המאפיינים הבולטים יכול להפעיל אודיו של המאפיינים הבולטים, לערוך את הטקסט המאפיין, לשנות את תוויות המאפיינים הבולטים, למחוק את המאפיינים הבולטים ולשלוח את המאפיינים הבולטים לאחרים.

סקירה ועריכה של מאפייני הפגישה

1

בחר בכרטיסייה הדגשים בדף תוכן הפגישות באתר Webex שלך.

2

אם אתם מארחים בישיבה או בוובינר או שהמארח נתן לכם הרשאות לערוך את תוכן הפגישה, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

אפשרות תיאור

נגן אודיו של גולת הכותרת

יש לרחף מעל גולת הכותרת ולבחור באפשרות הפעלת אודיו הפעל שמע.

ערוך את טקסט הסימון

יש לרחף מעל התיוג ולבחור באפשרות עריכת התיוג ערוך סימון. בצע את השינויים שלך ובחר שמור הדגשת עריכה שמור סימון עריכה.

שנה את תווית הסימון

בחר את התווית הקיימת ובחר את התווית החדשה.

בחר תווית

שלח מאפיינים בולטים לאחרים

בחר את המאפיינים הבולטים שברצונך לשתף ובחרשיתוף המאפיינים הבולטים. הזן את השמות או כתובות הדוא"ל ובחר שלח דוא"ל.

מחק את התיוג

יש לרחף מעל התיוג ולבחור.

אם המארח נתן לכם הרשאות לצפייה בלבד, תוכלו להשמיע קטעי אודיו של המאפיינים הבולטים.

כל מי שיש לו הרשאות עריכה עבור המאפיינים הבולטים יכול להפעיל אודיו של המאפיינים הבולטים, לערוך את טקסט המאפיינים הבולטים, לשנות את תוויות המאפיינים הבולטים, למחוק את המאפיינים הבולטים ולשלוח את המאפיינים הבולטים לאחרים למעקב.

סקירת מאפייני המפגש במכשיר נייד.

1

יש להקיש על הכרטיסייה 'הדגשים' בדף 'פרטי פגישה' שבאפליקציה.

2

אם אתם מארחים בפגישה או בוובינר או שהמארח שיתף אתכם בתוכן הפגישה או הוובינר, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

אפשרות תיאור

נגן את האודיו של גולת הכותרת

בחר את התיוג המובהק והקשהפעל שמע.

ערוך את טקסט הסימון

בחר את התיוג המובהק והקשערוך. מבצעים את השינויים ומקישיםאישור.

ערוך סימון

שנה את תווית הסימון

הקש על התווית הקיימת והקש על התווית החדשה.

הקש על תווית

שלח מאפיינים בולטים לאחרים בדוא"ל

בחר את המאפיינים הבולטים שברצונך לשתף והקש. מזינים את השמות או כתובות האימייל ומקישים על שליחת אימייל.

מחק את התיוג

בחר את התיוג המובהק והקשמחק.

אם המארח נתן לכם הרשאות לצפייה בלבד, תוכלו להשמיע קטעי אודיו של המאפיינים הבולטים.

אם המארח נתן לכם הרשאות לצפייה בלבד, תוכלו להשמיע קטעי אודיו של המאפיינים הבולטים.

כל מי שיש לו הרשאות עריכה עבור המאפיינים הבולטים יכול להפעיל אודיו של המאפיינים הבולטים, לערוך את הטקסט המאפיין ולשנות את תוויות המאפיינים.

סקירת מאפייני המפגש במכשיר נייד.

1

יש להקיש על הכרטיסייה 'הדגשים' בדף 'פרטי פגישה' שבאפליקציה.

2

ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

אפשרות תיאור

נגן את האודיו של גולת הכותרת

בחר את התיוג המובהק והקשנגן אודיו.

ערוך את טקסט הסימון

בחר את התיוג המובהק והקשערוך. מבצעים את השינויים ומקישיםאישור.

ערוך סימון

שנה את תווית הסימון

הקש על התווית הקיימת והקש על התווית החדשה.

הקש על תווית

אם המארח נתן לכם הרשאות לצפייה בלבד, תוכלו להשמיע קטעי אודיו של המאפיינים הבולטים.