Webex Assistant este disponibil în Meetings .

Începând cu actualizarea 41.5, modul webinar Evenimente (nou)acceptăWebex Assistant.

Pe lângă Întâlniri și evenimente(noi), cu actualizarea 41.7, Webex Assistant este disponibil și pentruaplicația Webex App. Întâlnirile începute sau asociate dintr-un spațiu nu acceptă Webex Assistant.

Webex for Government nu acceptă Webex Assistant.

Această caracteristică necesită platforma video Cisco Webex versiunea 2.0 cu asocierea la întâlniri din sistemele video activate. Pentru a afla ce versiune utilizați, consultați Identificarea numărului versiunii dvs. Cisco Webex Meetings.

Gazdele întâlnirilor pot activa sau dezactiva Asistentul Webex în timpul întâlnirii. Pentru a activa automat Asistentul Webex ori de câte ori începeți o întâlnire, verificați opțiunea Webex Assistant din preferințele Planificare.

Oricine are privilegii de editare pentru evidențieri poate reda conținut audio al evidențierilor, edita textul evidențiat, poate modifica etichetele de evidențiere, șterge evidențierile și poate trimite evidențieri altor persoane.

Revizuirea și editarea evidențierilor întâlnirii

1

Selectați fila Evidențieri din pagina Conținut întâlnire de pe site-ul Webex.

2

Dacă sunteți gazda întâlnirii sau a webinarului sau dacă gazda v-a oferit privilegii de editare pentru conținutul întâlnirii, puteți face următoarele:

Opțiune Descriere

Redarea audio a evidențierii

Treceți cu mouse-ul peste evidențiere și selectați Redare audioRedare audio.

Editarea textului evidențiat

Treceți cu mouse-ul peste evidențiere și selectați Editare evidențiereEditați Evidențierea. Efectuați modificările și selectați Salvare editare evidențiereSalvați Editarea Evidențierii.

Modificarea etichetei de evidențiere

Selectați eticheta existentă și selectați noua etichetă.

Selectați eticheta

Trimiterea evidențierilor către alte persoane

Selectați evidențierile pe care doriți să le partajați și selectați Partajarea evidențierilor. Introduceți numele sau adresele de e-mail și selectați Trimitere e-mail.

Ștergerea evidențierii

Treceți cu mouse-ul peste evidențiere și selectați .

Dacă gazda v-a oferit privilegii doar pentru vizualizare, puteți reda clipuri audio ale evidențierilor.

Oricine are privilegii de editare pentru evidențieri poate reda conținut audio al evidențierilor, edita textul evidențiat, poate modifica etichetele de evidențiere, șterge evidențierile și poate trimite evidențieri altor persoane pentru a le urmări.

Examinați evidențierile întâlnirii pe un dispozitiv mobil.

1

Atingeți fila Evidențieri din pagina Informații întâlnire din aplicație.

Pentru mai multe informații despre navigarea la pagina Informații întâlnire, consultați Vizualizarea conținutului întâlnirii și al evenimentului creat de Webex Assistant pentru întâlniri.

2

Dacă sunteți gazda întâlnirii sau a webinarului sau dacă gazda v-a partajat conținutul întâlnirii sau al webinarului, puteți face următoarele:

Opțiune Descriere

Redarea audio a evidențierii

Selectați evidențierea și atingeți Redare audio.

Editarea textului evidențiat

Selectați evidențierea și atingeți Editare. Efectuați modificările și atingeți OK.

Editare evidențiere

Modificarea etichetei de evidențiere

Atingeți eticheta existentă și atingeți eticheta nouă.

Atinge etichetă

Trimiterea evidențierilor către alte persoane într-un e-mail

Selectați evidențierile pe care doriți să le partajați și atingeți . Introduceți numele sau adresele de e-mail și atingeți Trimitere e-mail.

Ștergerea evidențierii

Selectați evidențierea și atingeți Ștergere.

Dacă gazda v-a oferit privilegii doar pentru vizualizare, puteți reda clipuri audio ale evidențierilor.

Dacă gazda v-a oferit privilegii doar pentru vizualizare, puteți reda clipuri audio ale evidențierilor.

Oricine are privilegii de editare pentru evidențieri poate reda audio al evidențierilor, edita textul evidențiat și modifica etichetele de evidențiere.

Examinați evidențierile întâlnirii pe un dispozitiv mobil.

1

Atingeți fila Evidențieri din pagina Informații întâlnire din aplicație.

Pentru mai multe informații despre navigarea la pagina Informații întâlnire, consultați Vizualizarea conținutului întâlnirii și al evenimentului creat de Webex Assistant pentru întâlniri.

2

Puteți face următoarele:

Opțiune Descriere

Redarea audio a evidențierii

Selectați evidențierea și atingeți Redare audio.

Editarea textului evidențiat

Selectați evidențierea și atingeți Editare. Efectuați modificările și atingeți OK.

Editare evidențiere

Modificarea etichetei de evidențiere

Atingeți eticheta existentă și atingeți eticheta nouă.

Atinge etichetă

Dacă gazda v-a oferit privilegii doar pentru vizualizare, puteți reda clipuri audio ale evidențierilor.