1

Během hovoru klikněte na Další.

Pokud nevidíte možnost nahrávání hovorů, jste nakonfigurováni s prostředím Vždy nahrávání hovorů. Zobrazí se vizuální indikace nahrávání hovoru.


 

Pokud je hovor nahráván, můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, nacházíte se v prostředí Nahrávání hovorů Vždy s prostředím Pozastavit/Obnovit podporu a můžete následovat další krok.

2

Chcete-li pozastavit nahrávání, klikněte na možnost Pozastavit.

Zobrazí se upozornění, že je záznam pozastaven. Až budete připraveni v nahrávání znovu pokračovat, můžete kliknout na Pokračovat v nahrávání.


 

Máte také tyto možnosti nahrávání:

  • On Demand – když je zahájen hovor, nahrávání se automaticky spustí na serveru. Pokud vyberete možnost Zahájit nahrávání, nahrávání hovorů se uloží na serveru. Záznam můžete také pozastavit a pokračovat v něm.

  • Na požádání se spuštěním zahájeným uživatelem – tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a pokračovat v nahrávání hovorů. Při každém spuštění záznamu se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klikněte na Dalšía potom klikněte na Zahájit nahrávání.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy nahrávání hovorů. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznámí, že nahrávání bylo zahájeno a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás upozorní, že nahrávání probíhá.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klikněte na Dalšía potom klikněte na Zastavit nahrávání.

1

Během hovoru klepněte na Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy nahrávání hovorů. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.


 

V závislosti na tom, jak vás správce nastavil, můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí při spuštění nahrávání.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, nacházíte se v prostředí Nahrávání hovorů Vždy s prostředím Pozastavit/Obnovit podporu a můžete následovat další krok.

2

Pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit, klepněte na možnost Pozastavit.

Zobrazí se indikátor, že je záznam pozastaven. Až budete připraveni v nahrávání znovu pokračovat, můžete kliknout na Pokračovat v nahrávání.


 

Máte také tyto možnosti nahrávání:

  • On Demand – když je zahájen hovor, nahrávání hovorů se automaticky spustí na serveru. Pokud stisknete tlačítko Spustit nahrávání, nahrávání hovorů se uloží na serveru. Záznam můžete také pozastavit a pokračovat v něm.

  • Na požádání se spuštěním zahájeným uživatelem – tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a pokračovat v nahrávání hovorů. Při každém spuštění záznamu se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klepněte na Dalšía potom klepněte na možnost Zahájit nahrávání.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy nahrávání hovorů. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznámí, že nahrávání bylo zahájeno a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás upozorní, že nahrávání probíhá.


 

Indikátor zmizí po třech sekundách, ale můžete jej kdykoli vrátit zpět klepnutím na kterékoli místo v okně hovoru.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klepněte na Dalšía potom klepněte na možnost Zastavit nahrávání.