1

Under ett samtal klickar du på Mer.

Om du inte ser ett alternativ för samtalsinspelning är du konfigurerad med en miljö för samtalsinspelning alltid. Du får en visuell indikation på att samtalet spelas in.


 

Om ditt samtal spelas in kan du även höra ett ljudmeddelande eller ett ljudmeddelande, beroende på hur administratören konfigurerar dig.

Om du ser ett paus-alternativ befinner du dig i en samtalsinspelning med Paus/Återuppta support-miljö och kan följa nästa steg.

2

Klicka på Pausa om du vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelningen när du är redo att återuppta inspelningen igen.


 

Du har även följande inspelningsalternativ:

  • På begäran – När ett samtal startar startar en inspelning automatiskt på en server. Om du väljer Starta inspelning sparas samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start – med det här läget kan du när som helst starta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen. Varje gång en inspelning startas sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal klickar du på Meroch klicka sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativ för samtalsinspelning innebär det att du är konfigurerad med en miljö för samtalsinspelning alltid. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du befinner dig i ett samtal.

En röst meddelar att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret för att informera dig om att inspelningen pågår.

2

När du är klar med inspelningen av samtalet klickar du på Meroch klicka sedan på Stoppa inspelningen.

1

Under ett samtal trycker du på Mer.

Om du inte ser alternativ för samtalsinspelning innebär det att du är konfigurerad med en miljö för samtalsinspelning alltid. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du befinner dig i ett samtal.


 

Du kan också höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur administratören konfigurerar dig.

Om du ser ett paus-alternativ befinner du dig i en samtalsinspelning med Paus/Återuppta support-miljö och kan följa nästa steg.

2

Tryck på Pausa om du vill pausa inspelningen tillfälligt.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelningen när du är redo att återuppta inspelningen igen.


 

Du har även följande inspelningsalternativ:

  • På begäran – När ett samtal startar startar samtalsinspelningen automatiskt på en server. Om du trycker på Starta inspelning sparas samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start – med det här läget kan du när som helst starta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen. Varje gång en inspelning startas sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal trycker du på Meroch tryck sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativ för samtalsinspelning innebär det att du är konfigurerad med en miljö för samtalsinspelning alltid. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du befinner dig i ett samtal.

En röst meddelar att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret för att informera dig om att inspelningen pågår.


 

Indikatorn försvinner efter tre sekunder, men du kan ta tillbaka den när som helst under inspelningen genom att trycka var som helst i samtalsfönstret.

2

När du är klar med inspelningen av samtalet trycker du på Meroch tryck sedan på Stoppa inspelningen.